Dimter Tomáš

Dimter Tomáš


* 30. 3. 1974

literární kritik, překladatel z němčiny

Po gymnáziu v Broumově (1988-92) studoval filozofii na FF UK v Praze a FU v Berlíně, germanistiku v Hamburku a Salcburku. Získal několik stipendií v ČR, Německu a Rakousku. Za překlad románu Thomase Bernharda Vápenka obdržel v roce 2006 Prémii Tomáše Hrácha. Společně s Jaroslavem Rudišem připravil čítanku současné německé literatury (Německá čítanka, Praha, Gutenberg 2005). Je členem komise Fondu rozvoje Vysokých škol, redakční rady časopisu Labyrint a na serveru www.iliteratura.cz spravuje stránky věnované německé literatuře. V roce 2006 pracoval jako zahraniční prorektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. V současné době působí na katedře komparatistiky FFUK. Spolupracuje s Hospodářskými novinami a ČRo 3. Žije v Praze.

 

Překlady z němčiny

Bachmannová, Ingeborg: Skleněné ticho v zacházení s roztříštěným světem, in: Souvislosti 3-4, Praha 2002
Bernhard, Thomas: Konzumenti levných jídel, Praha, Prostor 2006
Bernhard, Thomas: Vápenka, Praha, Prostor 2005
Bernhard, Thomas: povídky Je to komedie? Je to tragédie?, Havelok, Viktor Pomatený, in: Je to komedie? Je to tragédie?, Praha, Prostor 2003
Bernhard, Thomas: Ztroskotanec, Praha, Prostor 2002
Duve, Karen: Deštivý román, in: Německá čítanka, Gutenberg 2005, str. 136-159
Gauß, Karl-Markus: Poslední černomořský Němec, in: týdeník A2, 18/2006, str. 21
Geiger, Arno: Vede se nám dobře, in: Magazín hospodářských novin Víkend 16, 21.4.2006, str. 23-25
Glavinic, Thomas: Práce noci, in: Labyrint Revue 19-20, Praha 2006, str. 35-37
Haslinger, Josef: Politika pocitů, vysíláno v ČRo 3, 15. 3. 2003
Hoell, Joachim: Thomas Bernhard, Praha, Prostor 2004
Hoppe, Felicitas: Hlava a hrdlo, in: Živel 27, jaro, Praha 2006, str. 156
Kaminer, Wladimir: Proč jsem si stále ještě nepodal žádost o přidělení německého občanství, in: Živel 27, jaro, Praha 2006, str. 157
Kaminer, Wladimir: Ruské disko, in: Německá čítanka, Gutenberg 2005, str. 300-325
Kara, Yadé: Selam Berlin, in: Labyrint Revue 15-16/2004
Kotěra, Jan; Plečnik, Josip: Kotěra – Plečnik. Korespondence, Praha, VŠUP 2001
Lang, Thomas: Na laně, in: Magazín hospodářských novin Víkend 13, 3.3.2006, str. 21-23
Lorenzen, Rudolf: Všechno, jen ne hrdina!, Praha, Prostor 2005
Martin, Gottfried: Úvod do všeobecné metafyziky, Praha, REZEK 1996 (+ Martin Pokorný)
Menasse, Robert: Vysvětli mi Rakousko, vysíláno v ČRo 3, 15. 3. 2003
Mora, Terézia: Den co den, Praha, Prostor 2007
Mora, Terézia: Portugalsko aneb láska mezi skauty, in: Labyrint Revue 1Ź7-18, Praha 2006
Mora, Terézia: Den co den, in: Německá čítanka, Gutenberg 2005, str. 42-73
Patočka, Jan: Co je fenomenologie?, in: E. Husserl, Idea fenomenologie, Praha, OIKOYMENH 2001
Parei, Inka: Stínová bojovnice, in: Magazín Hospodářských novin, 17. 5. 2005
Schmidt-Dengler, Wendelin: Patos nehybnosti, in: Souvislosti 1-2, Praha 2003, str. 180-188
Schmidt-Dengler, Wendelin: Jedenáct tezí k dílu Thomase Bernharda, in: Souvislosti 3-4, Praha 2002
Vertlib, Vladimir: Pěknej parchant, in: týdeník A2, Praha 11. 10. 2006
Weiss, Gustav: Umění z hlíny. Dějiny keramiky, Praha, Grada 2007
Wyller, E. A.: Pozdní Platón, Praha, REZEK 1996
Zaimoglu, Feridun: Kanaka Sprak na okraji společnosti, in: Labyrint Revue 15-16/2004

 

Knihy
Německá čítanka. Gutenbergova čítanka současné německé prózy. Praha, Gutenberg 2005 (editor, překladatel; coeditor Jaroslav Rudiš)

 

Výstavní katalogy
Tichý život věcí (Světové zátiší ve fotografii Siegertovy sbírky), Praha, Kant 2006 (+ Marek Vajch)
Útěk a nucené vysídlení z pohledu německého, polského a českého obyvatelstva (+ Marek Vajchr), Stiftung Haus der Geschichte, Bonn 2005
Figurama 2002-2006, Praha, VŠUP 2002-2006

 

Překlady do němčiny - knihy
Jirků, Boris: Mein Dschungel, Praha, Art et Fact 2001
Milan Kunc, Praha, Kant 2007, + E. M. Braungartová
Pitlach, Milan: Das Evangelium nach Matthäus, Praha, Kant 2004

 

poslední aktualizace: 11.3.2007