Cimický Jan

Cimický Jan*23. 2. 1948 Praha

lékař-psychiatr, básník a prozaik, překladatel z francouzštiny

Po maturiě (1966) na Střední všeobecně vzdělávací škole v Praze studoval 1966-72 na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Zaměřil se na psychiatrii, působil v Psychiatrické léčebně v Praze-Bohnicích. Zabývá se narkomanií a arteterapií (titul CSc. získal 1983 prací Theatroterapie a scénický výraz v institucionální léčbě duševně nemocných). Autor detektivek (Případy doktora Dvořáka, 1976, Případ pro Maigreta, 1979, Gang smrtících snů, 1985, Anonym, 1991), psychologicky zaměřených próz (Poslední návrat, 1988, Útěk do klece, 1990), povídek, (soubor Podivný host, 1993), črt (soubor Našinec v ohrožení, 1994), fejetonů, úvah a veršů (sbírky Psychoterapie slov, 1992, Stopami dláždění, 1993). Řadu svých textů publikoval časopisecky. Překládá z francouzštiny verše a divadelní hry.

Překlady z francouzštiny

Prévert, Jacques: Jsem jaký jsem (VB, VP, Praha, Československý spisovatel 1983, + další překladatelé)
Thomas, Robert: Druhý výstřel (D, premiéra Praha, Městská divadla pražská 1984; Praha, Dilia 1993)
Thomas, Robert: Mandarinkový pokoj (D, premiéra Praha, Městská divadla pražská 1984)
Thomas, Robert: Vražedné dědictví (Les bâtards; D, Praha, Dilia 1993)