Červenka Jan

Červenka Jan* 30. 7. 1962 Praha

překladatel z romštiny

Maturoval roku 1981, v letech 1988-90 studoval soukromě obor český jazyk a literatura a v letech 1990-96 v řádném studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy kombinaci bohemistika - romistika. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vyučuje. Překládá z romštiny beletrii a orální historii a do romštiny administrativní a publicistické texty. Překlady publikuje hlavně časopisecky.

Překlady z romštiny

Ferková, Ilona: Kalo či parno - Černý nebo bílý (P, Romano džaniben, 4/2000, [dvojjazyčné vydání])
Oláh, Vlado: Khamori luluďi - Slunečnice (BB, Praha, MMM 1996, [dvojjazyčné vydání])