Černý Jindřich

Černý Jindřich* 20. 6. 1930 Čáslav

divadelní historik a kritik, s jazykovou spoluprací překladatel ze španělštiny a z čínštiny

Po maturitě (1948) na reálném gymnáziu v Praze studoval 1948-51 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy estetiku, literární a divadelní vědu, v jejím studiu pak pokračoval na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze; absolvoval 1952. Po vojenské službě u Pomocného technického praporu byl 1954-60 nezaměstnaný a externě spolupracoval s několika kulturními institucemi. 1960-69 byl redaktorem a později vedoucím redaktorem divadelní redakce Dilia. 1969-71 pracoval v Kabinetu pro studium českého divadla Ústavu pro českou a světovou literaturu Československé akademie věd. 1971-77 byl zpočátku nezaměstnaný, pak pracoval jako noční hlídač, brigádník v divadelním oddělení Národního muzea a externí spolupracovník dokumentace Divadelního ústavu. 1977-90 byl zaměstnán v Národním divadle (do 1984 v archivu, do 1989 jako tiskový redaktor, 1990 jako vedoucí propagace). 1991 krátce pracoval v Kabinetu pro studium českého divadla, 1991-93 byl ředitelem Národního divadla. Zaměřuje se na moderní drama a soudobé divadelní dění (monografie Otomar Krejča, 1964, Dana Medřická, 1965, přepracováno 1995, Jiřina Štěpničková, 1996), významnou součást jeho činnosti tvořily recenze, publikované od 1955 do počátku 70. let v denním i odborném tisku, v 80. letech v samizdatových časopisech. V 70. a 80. letech se věnoval zejména historii českého divadla (průvodce Národní divadlo 1883-1983, 1983) a podílel se na překladech španělských a čínských divadelních her.

Překlady z čínštiny

Kuan Chan-Čching: Letní sníh a jiné hry (DD, Praha, SNLKHU 1960,+ Dana Kalvodová, Jana Štroblová [Jana Štroblová a Jindřich Černý oba přebásnili verše])
Kchung Šang-žen: Vějíř s broskvovými květy (D, Praha, Odeon 1968, + Dana Kalvodová, [Jindřich Černý přebásnil verše])

Překlady ze španělštiny

Calderón de la Barca, Pedro: Chuďas ať má za ušima (Hombre pobre todo es trazas; D, Praha, Orbis 1957/58, + Vlaimír Hvížďala)
Cervantes Saavedra, Miguel de: Pedro de Urdemalas (Pedro de Urdemalas; D, in: Numancie / Pedro de Urdemalas / Mezihry, Praha, SNKLU 1962, + Vladimír Hvížďala)