Černodrinski Stojan

Černodrinski Stojan* 8. 8. 1958 Sofia (Sofie, Bulharsko)

televizní dramaturg, překladatel z bulharštiny a ruštiny

Původem Bulhar, do Prahy přesídlil s matkou v roce 1965, jeho nevlastním otcem je dramaturg a překladatel z bulharštiny Miloš Vojta (*1929). Studoval divadelní vědu a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvoval roku 1982 a stal se dramaturgem Divadla Vítězného února v Hradci Králové, od roku 1986 je dramaturgem zahraniční filmové produkce Československé, respektive České televize. Působí rovněž jako filmový a divadelní publicista, přispívá do řady periodik. Z bulharštiny do češtiny překládá zejména divadelní hry, filmové dialogy a titulky bulharských hraných i dokumentálních filmů. Okrajově překládá také z ruštiny do češtiny i z ruštiny a češtiny do bulharštiny.

Překlady z bulharštiny

Aprilov, Boris: Čimi (Čimi; D pro děti, Praha, Dilia 1986)
Ganev, Christo: Kde umírají sloni (Kăde umirat slonovete; D, Praha, Dilia 1983)
Stratiev, Stanislav: Autobus (Rejs; D, Praha, Dilia 1981, premiéra Kladno - Mladá Boleslav, Divadlo J. Průchy 1983; premiéra Brno, Večerní Brno 1984)
Stratiev, Stanislav: Maximalista (Maximalistăt; D, Praha, Dilia 1984; premiéra Brno, Večerní Brno 1985)

Překlady z ruštiny

Arbuzov, Alexej: Kruté hry (Žestokije igri; D, Praha, Dilia 1980, premiéra Brno, Městské divadlo 1980; premiéra Praha, Disk 1986)