Calábek Milan

Calábek Milan* 7. 11. 1940 Kladno

dramatik a divadelní dramaturg, překladatel z ruštiny a angličtiny

Po maturitě (1958) krátce studoval na Lékařské fakultě v Plzni, potom vystřídal několik příležitostných zaměstnání v Praze. 1960-66 studoval dějiny a teorii divadla na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, studium však neuzavřel. 1965-67 byl lektorem činohry Národního divadla, 1967-68 dramaturgem ve Státním divadle a 1968-73 v Divadle Petra Bezruče v Ostravě. 1973 se přestěhoval do Prahy, do 1974 dramaturgicky spolupracoval s Činoherním klubem, 1974-80 s Divadlem na Vinohradech. Od 1980 se věnuje etnografii a alternativní medicíně. Autor divadelních her (Česká mše vánoční, premiéra 1968), často zpracovával starší literární látku (Zavraždění svaté Celestiny, kuplířky z města Salamanky, premiéra 1969, Doktor Faust, premiéra 1969). Překládá z ruštiny a angličtiny, hlavně divadelní hry, ale i prózu.

Překlady z angličtiny

Faulkner, William (Cuthbert): Šindele pro Hospodina (Shingles for the Lord; P, Světová literatura, 3/1963)
Hemingway, Ernest (Miller): Zabijáci (The Killers; P, Plamen, 12/1962)
Saroyan, William: Lásko, měj se hezky (The Cave Dwellers; D, premiéra 1967; premiéra Brno, Státní divadlo 1982)
Wilder, Thornton (Niven): Jen o chlup (The Skin of Our Teeth; D Praha, Národní divadlo 1966, + Jana Werichová, Jaromír Pleskot [upravil])

Překlady z ruštiny

Tolstoj, A. K.: Car Fjodor (Praha, Dilia 1975/76, premiéra, Praha, Divadlo na Vinohradech 1975)
Vampilov, Alexandr: Rozloučení v červnu (premiéra ....................... 1972)