Burian Václav

Burian Václav* 28. 8. 1959 Přerov
† 9. 10. 2014 Vídeň

překladatel z polštiny

Vyučil se (1974-77) provozním chemikem v národním podniku Farmakon Olomouc a do 1980 zde jako provozní chemik pracoval. Přitom vystudoval večerní Střední školu pro pracující v Olomouci, maturoval 1979. V letech 1981-89 byl zaměstnán jako domovník, 1990-93 byl novinářem Hanáckých novin v Olomouci, později pokračoval ve spolupráci s tiskem a věnoval se knižním a časopiseckým překladům. Současně 1990-97 studoval polonistiku na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (Mgr.), na něž navázal 1997-2000 interním postgraduálním studiem. 1993 a 1995 absolvoval jednosemestrální stáže na Jagellonské univerzitě v Krakově. Působí na polonistice katedry slavistiky a od 2000 také na katedře žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V 80. letech publikoval v samizdatu (časopis Ječmínek), oficiálně pouze výjimečně (pod šiframi nebo pseudonymy). V 90. letech přispíval do českých i slovenských periodik (Hanácké noviny, Mosty, Literární noviny, Listy, Mladá fronta Dnes, Lidové noviny, Salon Práva), v Polsku se 1993 stal stálým spolupracovníkem krakovského listu Tygodnik Powszechny, příležitostně publikuje i v dalších polských časopisech (Świece, Kresy, Tygiel Kultury). Překládá z polštiny hlavně díla filozofického a historického zaměření (poezii i prózu), v 80. letech vydával své knižní překlady v samizdatu - Miłosz, Czesław: Záchrana (VB, Olomouc 1982); Stryjkowski, Julian: Veliký strach (R, Olomouc 1982); Mrożek, Sławomir: Malé listy (fejetony, Olomouc 1984); Miłosz, Czesław: Město beze jména (BB, Olomouc 1987-88).

Překlady z polštiny

Głombik, Czesław: Český novotomismus třicátých let (Neotomizm czeski lat trzydziestych; LF [dějiny filozofie], Olomouc, Votobia 1995)
Michnik, Adam: Sokratův stín (EE, výbor z publicistiky, Bratislava, Kalligram - Brno, Doplněk 1998, + Vlasta Dvořáčková, Pavla Foglová, Marie Havránková, Olga Hostovská, Daniela Lehárová, Erich Sojka)
Miłosz, Czesław: Mapa času (VB, Praha, Odeon 1990, + Vlasta Dvořáčková, Iveta Mikešová)
Miłosz, Czesław: Svědectví poezie. Šest přednášek o neduzích našeho věku (Świadectwo poezji; LF [přednášky], Praha, Mladá fronta 1992)
Miłosz, Czesław: Traktáty a přednášky ve verších (VB [z Wiersze], Olomouc, Votobia 1996)
Shmeruk, Chone: Dějiny literatury jidiš (Historia literatury jidysz; LF, Olomouc, Votobia 1996)
Tazbir, Janusz: Protokoly sionských mudrců. Pravda, nebo podvrh? (Protokoły mędrców Syjonu. Autentyk czy falsyfikat?; LF, Olomouc, Votobia 1996)
Wojtyła, Karol: Prameny a ruce (Poezje i dramaty; výbor, Olomouc, Velehrad 1995, + Iveta Mikešová)

poslední aktualizace: 16. 5. 2017