Bič Miloš

Bič Miloš* 19. 11. 1910 Wien (Vídeň, Rakousko)
† 28. 4. 2004 Praha

teolog, překladatel z hebrejštiny

Vystudoval teologii na Husově bohoslovecké fakultě (1933, ThDr.) a současně semitistiku (klínopis) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; absolvoval studijní pobyty v Německu (Marburg, 1930-31) a ve Francii (Montepellier, 1933-324). V letech 1934-40 a 1945-50 působil jako farář Českobratské církve v Domažlicích; 1940-45 byl vězněn v koncentračním táboře. Roku 1948 se stal profesorem starozákonní vědy na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze, 1954-58 a 1972-76 byl jejím proděkanem. Zabýval se hlavně starozákonní problematikou, kterou zařazoval do širších historických a kulturních kontextů (Palestina od pravěku ke křesťanství: I. Země a lid, 1948, II. Kult a náboženství, 1949, III. Řeč a písemnosti, 1950; Ze světa Starého zákona, 1986-89; Při řekách babylonských, 1990; V zemi sfing a pyramid, 1993; Co nevíš o Bibli, 1997). Byl spoluautorem Biblické konkordance (1954-67). Od 1961 vedl starozákonní komisi při práci na ekumenickém překladu Bible, na němž se sám rovněž podílel.

Překlady z hebrejštiny

Bible (Praha, Ústřední církevní nakladatelství 1987)
Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona (Praha, Biblická společnost v ČSR 1990)
Bible (Praha, Zvon 1991)
Bible ([Praha], Česká biblická společnost 1992)
Bible (Praha, Česká biblická společnost 1993)
Starý zákon Apokryfy. Knihy deuterokanonické nebo nekanonické (Praha, Ústřední církevní nakladatelství 1985)

poslední aktualizace: 16. 5. 2017