Benhart František

Benhart František*10. 9. 1924 Sevluš (Podkarpatská Rus - Ukrajina)
† 25. 12. 2006

literární kritik, překladatel ze slovinštiny

Reálné gymnázium začal studoval v podkarpatském Chustu (1935-39), maturoval 1944 v Praze. 1945-49 studoval češtinu, ruštinu a jugoslávské literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1949 získal titul PhDr. Pracoval jako redaktor nakladatelství Naše vojsko (1950-56), časopisů Zlatý máj (1956-57) a Plamen (1959-70), kde řídil kritickou rubriku a kam pravidelně psal recenze a kritické články. V 70. a 80. letech byl bez stálého zaměstnání, překládal a psal literární kritiky - převážně slovinsky do slovinských novin a časopisů, především do měsíčníku Sodobnost. Své recenze nové české a slovinské literatury, otiskované zde v rubrice Bralnica (Čítárna), vydal souborně pod názvy Bralnica in druge neprimernosti (Čítárna a jiné nepřiměřenosti, Maribor/Koper 1984) a Malce drugačna branja (Poněkud jiná čtení, Ljubljana 1990). Zážitky a dojmy z cest po Slovinsku zachytil Benhart v knize vydané nejprve slovinsky: Sijajni dan ob reki (Ljubljana 1996) a pak též česky: Zářivý den u řeky (1997). Do slovinštiny překládal moderní českou poezii. Uspořádal mj. antologii jugoslávských povídek z druhé světové války Svítání za tmavých nocí (1964), slovinský výbor ze současné české povídkové tvorby Čas nespečnosti (Ljubljana 1967), antologii jugoslávské sci-fi Duhová křídla (1985). Dcera Kateřina Literová (*1954) je rovněž překladatelkou ze slovinštiny.

Překlady ze slovinštiny

Dolenc, Mate: Upír z Gorjanců (Vampir z Gorjancev; R, Praha, Melantrich 1988)
Grabeljšek, Karel: Dolomity se drolí (Dolomiti se krušijo; R, Praha, Naše vojsko 1957)
Hofman, Branko: Noc až do rána (Noč do jutra; R, Praha, Naše vojsko 1987)
Ingolič, Anton: Odvážná cesta (Tvegana pot; R pro děti, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1958)
Ingolič, Anton: Tajný spolek PGC (Tajno družstvo PGC; R pro mládež, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1967)
Ingolič, Anton: Večírek u Ady (Gimnazijka; R, Praha, Mladá fronta 1969)
Ingolič, Anton: Viničný vrch (Vinski vrh; R, Praha, Naše vojsko 1959)
Jančar, Drago: Profesor Arnož a ti jeho (Disident Arnož in njegovi; D, Světová literatura, 1978)
Jančar, Drago: Ringo Star (Ringo Star; R pro děti, Praha, Albatros 1990)
Jančar, Drago: Galejník (Galjot; R, Praha, Odeon 1990)
Jančar, Drago: Pohled anděla (VP, Praha, Volvox Globator 1995)
Jančar, Drago: Špiclování Godota (Zalezujoč Godota; D, Svět a divadlo, 1992)
Jančar, Drago: Velký brilantní valčík (Veliki briljantni valcer; D, 150 000 slov, 7/1988)
Kocbek, Edvard: Sám sobě vstříc (VP, VB, Světová literatura, 1979)
Kosmač, Ciril: Jarní den (Pomladni dan; N, Praha, Práce 1977)
Kosmač, Ciril: Tantadruj a tři blázni (Tantadruj a tři blázni v mrazivé noci - Tantadruj, Balada o trubce a oblaku - Balada o trobenti in oblaku; NN, Praha, Mladá fronta 1970)
Kovič, Kajetan: Ani bůh, ani zvíře (Ne bog ne žival; R, Praha, Melantrich 1980)
Miheličová, Mira: Duha nad městem (Mavrica nad mestom; R, Praha, Práce 1976)
Miheličová, Mira: Dům večera (Hiža večera; R, Praha, Práce 1982)
Miheličová, Mira: Novoluní (Mladi mesec; R, Praha, Mladá fronta 1971)
Mikuž, Jure: Obrazy Gallusovy doby (Podobe Gallusove době; P, Ljubljana 1991)
Minatti, Ivan: Prohlubeň ticha (VB, Jinočany, H & H 1995)
Potrč, Ivan: Poslouchej řeku (VP, Praha, Odeon 1980)
Potrč, Ivan: Setkání (Srečanje; N, Praha, Naše vojsko 1965)
Prežihov Voranc: Jamnica (Jamnica; R, Praha, SNKLHU 1959)
Prežihov Voranc: Semeno větru (Samorastniki; NN, Praha, Odeon 1972)
Prežihov Voranc: Slzičky (Solzice; PP pro děti, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1959)
Prežihov Voranc: Spálenisko (Požganica; R, Praha, Práce 1973)
Sedm slovinských básníků (Ciril Zlobec, Dane Zajc, Kajetan Kovič, Svetlana Makarovičová, Tomaž Šalamun, Milan Jesih, Aleš Debeljak, VB, Praha, Torst 1994)
Svetina, Tone: Lest (Ukana; R, 1, díl trilogie, Praha, Naše vojsko, 1974)
Svetina, Tone: Osidla (Ukana II., 2. díl trilogie, Praha, Naše vojsko 1976)
Svetina, Tone: Zúčtování (Ukana III., 3. díl trilogie, Praha, Naše vojsko 1977)
Šalamun, Tomaž: Ambra (BB, Praha, Ivo Železný 1996)
Udovič, Jože: Ostrovy jasu (VB, Praha, Melantrich 1979)
Zorman, Ivo: Drahá moje Izo (Draga moja Iza; R, Praha, Naše vojsko 1983)
Zupančič, Beno: Holubník (Golobnjak; R, Praha, Melantrich 1984)
Zupančič, Beno: Pohřební hostina (Sedmina; R, Praha, Mladá fronta 1964)
Zupančič, Beno: Večírek (VP, Praha, SNKLU 1964)
Zupančič, Beno: Zvony před bouří (Plat zvona; R, Praha, Mladá fronta 1978)

Překlady přispěl do antologií

Deset jugoslávských novel (Praha, Československý spisovatel 1971)
Duhová křídla (Výbor z jugoslávské fantastiky, Praha, Práce 1985)
Svítání za tmavých nocí (Jugoslávské válečné povídky; Praha, Naše vojsko 1964)
Deset novel (Praha, Československý spisovatel 1957)
Skleněné město (Výbor ze sci-fi povídek socialistických zemí, Praha, Mladá fronta 1985)
Věčný den (Spisovatelé socialistických zemí o vítězství nad fašismem, Praha, Mladá fronta 1985)

poslední aktualizace: 2.9.2016