Bečka Jiří

Bečka Jiří* 16. 10. 1915 Praha
† 21. 12. 2004

orientalista, vědecký pracovník, překladatel z perštiny, tádžičtiny a afghánštiny

Maturoval na gymnáziu v Praze, ve druhé polovině 30. let podnikl čtyři studentské cesty do islámských zemí Předního východu a Orientu. Roku 1936 začal studovat na Univerzitě Karlově práva, studia dokončil roku 1945 a získal titul JUDr. Pokračoval ve studiu orientalistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1954 získal titul PhDr., 1960 titul CSc. V letech 1947-52 pracoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jako tajemník. Roku 1952 se stal vědeckým pracovníkem Orientálního ústavu Československé akademie věd, kde působil až do odchodu do důchodu 1976. Zabýval se dějinami perské kulrury, perskou, tádžickou a afghánskou filologií a dějinami české a slovenské íránistiky. Historii českého a slovenského bádání v oboru íránských literatur a bibliografii překladů z íránských jazyků obsahuje jeho Iranica bohemica et slovaca (1994), s M. Mendlem vydal publikaci Islám v českých zemích (1999). Je autorem knih, studií a článků o perské a tádžické literatuře, překladatelem z perské, tádžické a afghánské literatury.

Překlady z afghánštiny

Bachtánaj, Abdolláh: Náhoda (P, Mladá fronta, 291/1984)
Bétáb, Abolhakk: Zlo poroby (B, Tvorba, 18/1982)
Habíb, Asadolláh: Hrobník (P, Tvorba, 23/ 1982)
Chalílí, Chalílolláh: Básně (VB, Světová literatura, 5/1979)
Chušhálchán, Chatak: Mravenec (B, Nový Orient, 1965)
Morádí, Káder: Řetězy a háky (P, Nový Orient, 1997)
Lájik, Sulajmán: Z tvorby (VB, Světová literatura, 5/1979)
Misák, Abdolkáder: Zachránil čest domu (P, Nový Orient, 1980)
Tarzí, Mahmúd: Mučedníci koloniální zvůle (B, Bústán, 2000)

Překlady z perštiny

Alaví, Bozorg: Pět minut po dvanácté (P, Nový Orient, 9/1964, příloha)
Džámí, Abdorrahmán: Sociální utopie z knihy o Alexandrově moudrosti (B, Nový Orient 1984)
Hedájat, Sádek: Dášákol (P, Nový Orient 1961)
Kárjár /M. Rahímí/: Nápisy na kůži (P, Nový Orient 1970)
Láhútí, Abolk: Literární pátky v Kermánšáhu ve druhé polovině 19. století (E, Nový Orient 1988)
Mosleheddín, Sadí: Lítost (B, Literární noviny, 45/1992)
Mosleheddín, Sadí: Z moudrostí šírázského šejcha (výbor, Nový Orient 1984)
Rúmí, Džaláleddín Balchí: Masnaví (Masnaví; Praha, Protis 1994, + Josef Hiršal [přebásnil])
Vásefí, Zejmoddín: Z podivuhodných příběhů herátského literáta Zejnoddína Vásifího (VP, Nový Orient 1982)
Zákání, Obejd: Rozmarná vyprávění (anekdotické příběhy, Nový Orient, 1995)
Zákání, Obejd: Myš a kočka (B, Světová literatura, /1974)
Žále, Soltání Esfahání: Čeho se bojím. Kácející se modly (VB, Světová literatura, 1981)
Žále, Soltání Esfahání: Kdybych byla malířkou (B, Lidová demokracie 12.11.1976)
Žále, Soltání Esfahání: Před třiceti lety (B, Nový Orient 1991, s.93)
Žále, Soltání Esfahání: Za sto let (B, Rudé právo, 301/1976, příloha)

Překlady z tádžičtiny

Ajní, Sadriddín: Lichvářova smrt (Mergi sudchúr; R, Praha, Svět sovětů 1957)
Ajní, Sadriddín: Ze vzpomínek Mistra Sadriddína Ajkního (VP, Světová literatura, 6/1959)
Ajubzód, Salím: Spící němý (P, Nový Orient, 1998)
Blízko hvězd. Deset tádžických básníků (VB, Praha Československý spisovatel 1985, + další překladatelé [přebásnili])
Dehótí, Abdusalóm: Poslední zázrak (P, Nový Orient, 3/1974, příloha)
Gulruchsór: Dědictví (B, Nový Orient 1975)
Gulruchsór: Dětský pláč (B, Nový Orient 1982)
Kanóat, Mumin: Ctiteli tádžického jazyka (B, Nový Orient 1982)
Kanóat, Mumin: Oheň lásky (B, Lidová demokracie 25.5.1979)
Kanóat, Mumin: Veselá voda (B, Lidová demokracie 25.5.1979)
Karómatulló, Mírzó: Náušnice (P, Nový Orient, 1997)
Kuhzód, Urun: Akce (P, Nový Orient, 1990)
Kuhzód, Urun: Marné naděje (P, Rudé právo 18.9.1966, příloha)
Kuhzód, Urun: Zkazka o velbloudovi (P, in: Bílá velbloudice, Praha, Lidové nakladatelství 1981)
Mamúr, Sajidalí: Hvězdářova rozprava (B, Rudé právo, 30. 9. 1985, příloha)
Mamúr, Sajidalí: Osamělý strom (B, Světová literatura, 2/1975)
Míršakar, Mírsaíd: V Tádžikistánu slavík netluče postaru (VB, Nový Orient, 1973)
Míršakar, Mírsaíd: Básník ze střechy světa - Mírsaíd Míršakar (VB, Světová literatura, 1984)
Míršakar, Mírsaíd: Přišel z Pamíru (VB, Sovětská literatura, 7/1982)
Sóbir, Bózór: Melodie země (VB, Světová literatura, 1986)
Šibal Mušfikí (soubor lidových žertovných vyprávění, Praha, Albatros 1985)
Tursunzóda, Mírzó: Básníku, co hořet je přec víc (VB, Světová literatura, 1975)
Tursunzóda, Mírzó: Mír s vámi (VB, Praha Lidové nakladatelství 1985, + Josef Hiršal [přebásnil, neuveden])
Ulughzóda, Sótim: Maminka (P, 100+1 ZZ, 5/1977)
Ulughzóda, Sótim: Vymodlené dítě (P, Nový Orient, 1967)
Ulughzóda, Sótim: Vzpomínka na Sadriddína Ajního (LF, Nový Orient, 1956)

poslední aktualizace: 2.9.2016