Bureš Ivan

Bureš Ivan* 10. 3. 1886 Kolín
† 27. 7. 1947 Jablonec nad Nisou

klasický filolog, překladatel z latiny

Po maturitě (1905) na reálném gymnáziu v Kolíně studoval v letech 1905-09 klasickou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Působil jako středoškolský profesor v Praze (od 1913), Žilině (1921-22), Brandýse nad Labem (1922-35) a opět v Praze (do 1941, znovu krátce 1945). Redigoval a psal populárně naučné práce o antice (Césarovo válečnictví, 1939). V překladech z latiny zpočátku volil značně volné přetlumočení a usiloval o přiblížení textu i čtenářům bez klasického vzdělání, později svou metodu přehodnotil a své starší překlady revidoval. Většina překladatelského díla spadá do období před rokem 1945 (Ovidius: Umění milovati 1921, Jak léčiti lásku 1924, Dopisy lásky 1946, Paris a Helena (dva dopisy) 1947), znovu byly jeho překlady vydávány ve druhé polovině 20. století.

Překlady z latiny

Caesar, Gaius Iulius: Zápisky o válce galské (Commentariuörum de bello Gallico libri VII.; LF, Praha, SNKLU 1964)
Caesar, Gaius Iulius: Zápisky o válce galské (Commentariorum de bello Gallico libri VII.; LF, in: Válečné paměti, Praha, Svoboda 1972)
Ovidius: Jak léčiti lásku (Remedia amoris; BB, in: Lásky / Listy milostné / Umění milovati / Jak léčiti lásku, Praha, SNKLU 1963)
Ovidius: Kalendář (Fastorum libri VI; BB, 1942; in: Kalendář / Žalozpěvy / Listy z Pontu, Praha, Odeon 1966; in: Verše z vyhnanství, Praha, Svoboda 1985)
Ovidius: Lásky (Amores; BB, in: Lásky / Listy milostné / Umění milovati / Jak léčiti lásku, Praha, SNKLU 1963)
Ovidius: Písně lásky a žalu (VB, Praha, Československý spisovatel 1965, + Rudolf Mertlík)
Ovidius: Proměny (Metamorphoses; BB, Praha, Svoboda 1974, + Jan Červenka, Rudolf Mertlík jako Radislav Hošek [upravil, Mertlík ani Hošek neuvedeni])
Ovidius Naso, Publius: Proměny lásky (Methamoprhoses; BB [převyprávění pro mládež], Praha, Albatros 1980, + Věra Adlová [přebásnila], Václav Bahník)
Ovidius: Umění milovati (De arte amatoria libri tres; BB, Praha, Kvasnička a Hampl 1947; in: Lásky / Listy milostné / Umění milovati / Jak léčiti lásku, Praha, SNKLU 1963; Praha, Odeon 1969, + Rudolf Mertlík [upravil])