Budínová Hana

Budínová Hana* 24. 12. 1902 Stará Ušica (Ukrajina)
† 15. 9. 1965 Praha

publicistka, divadelní a literární kritička, překladatelka z angličtiny a ruštiny

Vlastním jménem Chana Kojfmannová, manželka překladatele Stanislava Budína (1903-1979), užívala pseudonymy Marie Bergmannová a Hana Bergmannová. Gymnázium absolvovala v Kamenci-Podolském, pak studovala na Filozofické fakultě univerzity ve Vídni (1921-23) a německé univerzity v Praze (1924-28); studia završila 1930-31 pobytem ve Francii. 1934-35 byla redaktorkou Haló novin, 1936-39 dramaturgyní Divadla E. F. Buriana a redaktorkou divadelního časopisu Program D. V létě 1939 emigrovala do USA, kde byla 1941-46 zaměstnána jako knihovnice v knihovně Columbia Univerzity New York. Po návratu do vlasti byla 1947-49 redaktorkou časopisu Kulturní politika. Překládala z angličtiny a ruštiny, především dramatické texty. Část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945.

Překlady z angličtiny

Cusack /Cusacková/, Ellen Dymphna: Nedovol mi odejít (Say Not to Death; Praha, Mladá fronta 1961, + Stanislav Budín)
Dunne, George H(arold): Zkouška ohněm (Trial by Fire; D, Praha, ČDLJ 1949)
Hansberry, Lorraine (Vivian): Jako hrozen v parném slunci (A Raisin in the Sun; D, Praha, Orbis 1960; Dilia 1960)
Hellman /Hellmanová/, Lillian (Florence): Do konce života (Days to Come; D, Praha, Dilia 1961)
Hopkins, Arthur (Melancthon): Dnešní americké divadlo (Mr. Hopkins Looks at the Theatre; E, Program D 47 8/1946-47)
Miller, Arthur: Případ ve Vichy (Incident at Vichy; D, Praha, Orbis 1965; Dilia 1965)
Stewart, Donald Ogden: 68. poschodí (The Kidders; D, Praha, Dilia 1959)
Williams, Tennessee: Léto a dým (Summer and Smoke; D, Praha, Orbis 1964; Dilia 1964)
Williams, Tennessee: Tetovaná růže (The Rose Tattoo; D, Praha, Orbis 1964; Dilia 1966, 1976)
Williams, Tennessee: 7× Tennessee Williams. Sbírka jednoaktových her (VD [Dům na zbourání - The Property Is Condemned / Podivný příběh jedné lásky - The Strangest Kind of Romance: A Lyric Play in Four Scenes /Autodafé - Auto-Da-Fé / Dvacet sedm vagonů bavlny - 27 Wagons Full of Cotton: A Mississippi Delta Comedy / Milostný dopis lorda Byrona - Lord Byron's Love Letter / Mluv ke mně jako déšt a já budu naslouchat - Talk to Me Like the Rain and Let Me Listen / Cosi nevysloveného - Something Unspoken], Praha, Orbis 1966)
Wilson, Michael: Sůl země (Salt of the Earth; scénář, Praha, Československý film 1956)

Překlady z ruštiny

Otázka literatury a literární ktritiky (výbor statí, Praha, SNKLHU 1955, + další přeladatelé)