Bubeníková Libuše

Bubeníková Libuše* 18. 7. 1920 Zadar (Království SHS, nyní Chorvatsko)
† 27. 4. 1994 Praha

překladatelka z angličtiny

Rozená Žižková. Po maturitě na Francouzském gymnáziu v Praze studovala obor angličtina a anglická literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; po studijním pobytu na univerzitě v Oxfordu obhájila roku 1950 disertační práci a ukončila studia s titulem PhDr. Několik let potom vyučovala angličtinu na středních školách, později přešla jako učitelka angličtiny na Katedru jazyků Československé akademie věd, kde působila i jako vědecká pracovnice až do odchodu do důchodu v polovině 80. let. Je spoluautorkou úspěšných, od počátku 60. let opakovaně vydávaných učebnic angličtiny (Angličtina pro samouky, Česko-anglická konverzace, Angličtina pro pracující, Angličtina pro vědecké a odborné pracovníky, Mluvená angličtina pro vědecké a odborné pracovníky, Stručná mluvnice angličtiny). S manželem JUDr. Josefem Bubeníkem (umělecké jméno Jiří Valja, 1914-1967) spolupracovala na překladech angloamerické prózy. Po jeho smrti svou překladatelskou činnost ukončila.

Překlady z angličtiny

Dodd /Doddová/, Martha: Kdo seje vítr (Sowing the Wind; R, Praha, Naše vojsko 1958, + Jiří Valja)
Greene, Graham: Černý chlapec (Brighton Rock; Praha, Práce 1946, + Jiří Valja)
Jones, James: ...až na věky (From Here to Eternity; R, Praha, Naše vojsko 1968,+ Jiří Valja; Praha, Naše vojsko 1985,+ Jiří Valja; Praha, Knižní klub 2001,+ Jiří Valja)
Norris, (Benjamin) Frank(lin): Chobotnice (The Octopus; R, Praha, SNKLHU 1957, + Jiří Valja; Praha, Svoboda 1980,+ Jiří Valja)
Seton, Ernest Thompson: Dva divoši (Two Little Savages; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1957,+ Jiří Valja; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1962, + Jiří Valja; Praha, Albatros 1971, + Jiří Valja; Praha, Albatros 1976, + Jiří Valja; Praha, Albatros 1983,+ Jiří Valja; Praha, Albatros 1990,+ Jiří Valja)
Wells, Herbert Gordon: Lidé jako bozi (Men Like Gods; R, Praha, Mladá fronta 1964,+ Jiří Valja)