Blažková Irena

Blažková Irena(???)

překladatelka z francouzštiny

(???)

Překlady z francouzštiny

Cocteau, Jean: Královny Francie (Reines de la France; P, Praha, Orbis 1995)
Fernandez, Dominique: Poslední z rodu Medicejských (Le dernier des Médicis; R, Praha, Orbis 1994)
Germain, Sylvie: Dny hněvu (Jours de colère; R, Praha, Orbis 1995)