Bednářová Emílie

Bednářová Emílie* 2. 4. 1907 Praha
† 26. 2. 1998

spisovatelka, překladatelka z bulharštiny a ruštiny

Rozená Jiřincová. Studium na reálném gymnáziu v Praze ukončila v septimě a provdala se, do roku 1929 pracovala ve farmaceutické firmě svého manžela. Roku 1931 se provdala za bulharského inženýra žijícího v Praze, pod jménem E. Stambolieva pak publikovala své první literární práce (vzpomínková próza Pod staropražským nebem, 1941, román z bulharské vesnice Obraz ve studni, 1944). Od roku 1960 byla provdána za básníka Kamila Bednáře (1912-1972), na jehož překladech poezie se podílela řádkovými překlady z ruštiny, polštiny, němčiny a angličtiny (zejména poezie amerického básníka R. Jefferse). Samostatně publikovala překlady z bulharštiny a ruštiny. Část překladatelské činnosti spadá do období před rokem 1945.

Překlady z bulharštiny

Veleva /Velevová/, M.: Bulharské národní kroje a výšivky (LF, Praha, Orbis 1951, jako E. Stambolieva)

Překlady z ruštiny

Mokšancev, G.: Píseň o bílém roce (R, Praha, Svět sovětů 1951, jako E. Stambolieva; Praha, Brázda 1952, jako E. Stambolieva)