Bečková Dagmar

Bečková Dagmar* 15. 12. 1934 Praha

barmanistka a anglistka, překladatelka z barmštiny

Rozená Nováková. Absolvovala Filologickou fakultu Univerzity Karlovy, obor anglistika a bohemistika (1953-58) a získala titul promovaný filolog. 1955-58 studovala v Jazykové škole v Praze barmštinu. 1958-60 pobývala jako stipendistka na Rangúnské univerzitě, kde studovala barmský jazyk, literaturu a historii. Studia barmanistiky dokončila 1960-62 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 1960-90 byla zaměstnána v Orientálním ústavu Československé akademie věd v knihovně a v oddělení Jižní a jihovýchodní Asie jako odborná, později vědecko-technická pracovnice. Zabývala se moderní barmskou literaturou 20. století, kulturní historií, divadlem a společenským vývojem Barmy a jihovýchodní Asie.

Překlady z barmštiny

Svědectví spisovatele z počátku okupace Barmy (Theippam Maun Wa; úryvky [z Válečného deníku], Nový Orient, 10/1968)
Trojlístek z moderní barmské literatury (VP, Světová literatura, 1/1973)
Zoďji: Pugamský trh (P, Nový Orient, 3/1971)