BARMSKÁ LITERATURA

DATABÁZE ČESKÉHO UMĚLECKÉHO PŘEKLADU PO ROCE 1945
BARMSKÁ LITERATURA
PŘEKLADY


Aun Schan Su Ťij: Žít beze strachu (E, Nový Orient, 6/1993) - přel. Jan Bečka
Daun Nwe Schwei: Tvrdé srdce (B, Nový Orient, 3/1983) - přel. Jan Bečka a Stanislava Vavroušková
Nei Thwei Ni: Rybník za vesnicí (B, Nový Orient, 3/1983) - přel. Jan Bečka a Stanislava Vavroušková
Nu Jin: Květinový záhon (B, Nový Orient, 7/1982) - přel. Jan Bečka a Stanislava Vavroušková
Nu Jin: Po žních (B, Nový Orient, 7/1982) - přel. Jan Bečka a Stanislava Vavroušková
Nu Jin: Šňůry korálků (B, Nový Orient, 7/1982) - přel. Jan Bečka a Stanislava Vavroušková
Smrt krále Anawrata (pohádka, Nový Orient, 6/1947-1948) - přel. Otakar Pertold
Svědectví spisovatele z počátku okupace Barmy (Theippam Maun Wa; úryvky [z Válečného deníku], Nový Orient, 10/1968) - přel. Dagmar Bečková
Tchin Lin: Jak prodat knihu (P, Nový Orient, 1/1992) - přel. Jan Bečka
Tin Mou: Lenivost (B, Nový Orient, 6/1984) - přel. Jan Bečka a Stanislava Vavroušková [přebásnila]
Tin Mou: Písně psané v loďce (B, Nový Orient, 1/1984) - přel. Jan Bečka a Stanislava Vavroušková [přebásnila]
Tin Mou: Zavřené dveře (B, Nový Orient, 3/1983) - přel. Jan Bečka a Stanislava Vavroušková
Trojlístek z moderní barmské literatury (VP, Světová literatura, 1/1973) - přel. Dagmar Bečková
Zoďji: Pugamský trh (P, Nový Orient, 3/1971) - přel. Dagmar Bečková