Bečka Josef

Bečka Josef* 28. 3. 1894 Praha
† 18. 4. 1955 Praha

literární historik, bibliograf a lexikograf, překladatel z polštiny a ruštiny

Na české univerzitě v Praze vystudoval bohemistiku, slavistiku a literární komparatistiku, 1919 získal titul PhDr. Působil v univerzitní knihovně v Praze, 1939-45 jako ředitel Slovanské knihovny, 1945-49 ředitel Národní a univerzitní knihovny. 1949-51 byl vedoucím bibliografie slavik ve Slovanském ústavu Československé akademie věd. Roku 1951 přednášel dějiny polské literatury na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Těžištěm jeho činnosti byla práce bibliografická a lexikografická. Ve spolupráci s J. Fochem sestavil Soupis cizozemských periodik v knihovnách Československé republiky I, II (1929). Studiemi, články a recenzemi z oboru slavistiky přispíval do řady periodik, zejména do Národních listů. Spoluautor učebnice Po czesku bez uczenia. Przewodnik praktyczny języka czeskiego i Republiki czechosłowackiej (Praha 1948). Překládal z ruštiny a polštiny.

Překlady z polštiny

Dygasiński, Adolf: Zvířata a lidé (VP [dětská literatura], Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1950)
Choromański, Michał: Kdyžmramor oživne (Szkoła marmuru; D, Praha, AGSYND [rok neuveden]; Praha, České divadelní a literární jednatelství [rok neuveden]; Praha, České divadelní a literární jednatelství 1949)
Wołowski, Jacek: Voláno z Varšavy. Zápisky rozhlasového reportéra (Tak było; LF, Praha, Naše vojsko 1949)

Překlady z ruštiny

Merežkovskij, Dmitrij Sergejevič: Tolstoj a Dostojevskij. Život, tvorba, náboženství (výbor, Praha, Kvasnička a Hampl 1929)