Bartoš Otakar

Bartoš Otakar* 26. 8. 1928 Louny
† 23. 8. 1995 Praha

polonista, literární vědec, vysokoškolský pedagog, překladatel z polštiny

Vystudoval dějiny slovanských literatur a sociologii na Univerzitě Karlově; 1952 získal titul PhDr., 1959 vědeckou hodnost CSc., 1966 se na Univerzitě Karlově habilitoval pro dějiny polské literatury prací Groteskno v současné polské próze. Ve své vědecké práci se postupně soustředil na vývoj literatury 20. století a na současnou polskou tvorbu se zřetelem k širšímu slovanskému kontextu. Zabýval se také otázkami literárněteoretickými, především teorií překladu z polštiny do češtiny a problematikou grotesky (studie Hašek a Mrożek. Několik poznámek k typologii grotesky, 1965). Autor monografie Adam Mickiewicz (1955), podílel se na vydání dvousvazkové práce Slovanské literatury v přehledu (1961, 1962) a statí Československo-polské kulturní vztahy ve 20. století na souboru Z dějin česko-polských vztahů (1963) a vedl práce na vydání slovníku polských spisovatelů (Slovník spisovatelů. Polsko, 1974). Publicistickou, popularizační, editorskou a překladatelskou činnost zaměřil zejména na nejnovější polskou literaturu.

Překlady z polštiny

Mickiewicz, Adam: Prózy (VP, Praha, SNKLHU 1957, + Bořivoj Křemenák, Josef Matouš, Antonín Měštan)
Mickiewicz, Adam: Vyhnanec živlů (VB, Praha, Odeon 1988, + Erich Sojka, Vladimír Holan)
Mrożek, Sławomir: Ad astra (Ad astra; N, in: Deset polských novel, Praha, Československý spisovatel 1967)
Mrożek, Sławomir: Slon (výbor próz, Praha, SNKLU 1963)
Mrożek, Sławomir: Věrný strážce (VP, Praha, Mladá fronta 1966)
Schulz, Bruno: Republika snů (VP, Praha, Odeon 1988)
Schulz, Bruno: Sanatorium na věčnosti / Fragmenty (výbor, Praha, Dauphin 1999)
Schulz, Bruno: Skořicové krámy (výbor, Praha, Dauphin 1999, + Hana Jechová)
Wyka, Kazimierz: O potřebě literární historie (výbor statí, Praha, Československý spisovatel 1975, + Marie Havránková, Josef Vlášek)
Zeliński, Stanisław: Sny pod Fumarolou (Sny pod Fumarolą; N, in: Pět polských novel, Praha, Odeon 1984)