Bareš Bohumil

Bareš Bohumil* 18. 12. 1906
† 5. 9. 1982

překladatel z arménštiny

Povoláním byl středoškolský profesor, vedle toho se však celý život velmi intenzivně věnoval obecné lingvistice - také staré arménštině a přispěl výraznou měrou k poznání staré a starší arménské literatury. Velmi málo publikoval, avšak roku 1958 vydal výbor patnácti pověstí arménských spisovatelů 5. století s názvem Staré arménské pověsti. Kniha obsahuje výbory z děl příslušníků „zlatého věku arménské literatury", také z díla proslulých autorů Movsese Chorenaci a Phavstose Buzanda.

Překlady z arménštiny

Staré arménské pověsti (výbor [patnáct pověstí arménských spisovatelů 5. století], Praha, Svět sovětů 1958)
Širvanzade: Chaos (Khaos; R, Praha, Svět sovětů 1956)