Bahbouh Charif (Bahbúh Šaríf)

Bahbouh Charif (Bahbúh Šaríf)* 8. 9. 1941 Nabk (Sýrie)

arabský pedagog, publicista a překladatel působící v Praze

Dětství prožil a základní vzdělání získal v Sýrii. 1966 ukončil studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (obory čeština, ruština, arabština), 1966-70 absolvoval stipendijní pobyt na Lomonosovově státní univerzitě v Moskvě; 1971 získal na Univerzitě Karlově titul PhDr. V první polovině 70. let působil jako tlumočník a pracovník Orientálního ústavu Československé akademie věd. Od 1975 pracuje jako učitel arabštiny na Státní jazykové škole v Praze. 1991 založil klub Opus arabicum, sdružující zájemce o arabský svět a jeho kulturu. V témže roce založil nakladatelství Dar Ibn Rushd, které se zaměřuje na arabský svět, Orient obecně a na vydávání učebnic orientálních jazyků. Překládá z češtiny do arabštiny a naopak v zájmu sblížení a vzájemného poznávání české a arabské kultury.

Překlady z arabštiny

Arabská moudrost (výbor, Nový Orient, 7/1962)
Arabská moudrost (výbor, Nový Orient, 3/1966)
Arabská přísloví a mudrosloví (výbor, Praha, Dar Ibn Rushd 1991, + R. Bahbouh)
Dobrá rada (ukázka syrské lidové slovesnosti, Nový Orient, 8/1962)
10 + 1 arabská pohádka (pohádky, Praha, Dar Ibn Rushd 1993)
Mahmúd Tajmúr: Al-Darfíl (P, Nový Orient, 4/1973)
Moudrost starých Arabů (výbor, Praha, Dar Ibn Rushd 1995, + M. Stejskal)
Můj dědeček a já (pohádka, Nový Orient, 2/1963)
Nevěř nepříteli (bajka, Nový Orient, 2/1963)
Tajemství pěti bran (pohádky, Praha, Dar Ibn Rushd 1993, + H. Bičovská)
Vlk a beránek (bajka, Nový Orient, 2/1963)