Arbeit Marcel

Arbeit Marcel* 30. 12. 1959

vysokoškolský pedagog, překladatel z angličtiny

Působí jako odborný asistent na katedře anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zaměřuje se na americkou literaturu, ve spolupráci s E. Vaccou zpracoval a vydal Bibliografii americké literatury v českých překladech (2000). Překládá z angličtiny zejména moderní americkou prózu. Píše doslovy k dílům americké literatury a pořádá výbory z děl anglicky psaných literatur.

Překlady z angličtiny

Amis, Martin: Úspěch (Success; R, Praha, Mladá fronta 1992)
Brown, Charles Brockden: Wieland (19. kapitola) (Wieland (Chapter 19; P, in: Komu se to dostane do rukou, Praha, Odeon 1992)
Kingston, Maxine Hong: Válečnice (The Woman Warrior; R, Praha, Mladá fronta 1998)
Milles, Barry: Neviditelný muž William Seward Burroughs (William Seward Burroughs: El hombre invisible; LF, Olomouc, Votobia 1996)
Nordan, Lewis: Hudba močálu (Music of the Swamp; PP, Praha, Mladá fronta 1997, + Eva Vychodilová)
Shacochis, Bob: Zpěvy vykoupení (The Redemption Songs; P, Světová literatura 5/1989)
Wolff, Tobias (Jonathan Ansell): Sestra (Sister; P, Světová literatura 1/1989)