OKCITÁNSKÁ LITERATURA

DATABÁZE ČESKÉHO UMĚLECKÉHO PŘEKLADU PO ROCE 1945
OKCITÁNSKÁ LITERATURA
PŘEKLADY


Rudel, Jaufres: Vzdálená láska (Zblov, Opus 2013) - přel. Jiří Pelán