MOLDAVSKÁ LITERATURA

DATABÁZE ČESKÉHO UMĚLECKÉHO PŘEKLADU PO ROCE 1945
MOLDAVSKÁ LITERATURA
PŘEKLADY


Beşleagă, Vladimír: Spálená křídla (Zbor frînt; R, Praha, Odeon 1988) - přel. Jiří Našinec