MALAJÁLAMSKÁ LITERATURA

DATABÁZE ČESKÉHO UMĚLECKÉHO PŘEKLADU PO ROCE 1945
MALAJÁLAMSKÁ LITERATURA
PŘEKLADY


Pillai, Takaři Šivašankara: Červená ryba (Čemmín; R, Praha, SNKLHU 1960) - přel. Kamil Veith Zvelebil
Pillai, Takaři Šivašankara: Dvě mírky rýže (Randidangali, R, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1961) - přel. Kamil Veith Zvelebil
Pottekkát, S. K.: Jedovatá kráska (Višakanjaka, R, Praha, Lidová demokracie 1963) - přel. Kamil Veith Zvelebil
Vallatól: Básně (BB, Světová literatura, 5/1957) - přel. Kamil Veith Zvelebil