JIDIŠ LITERATURA

DATABÁZE ČESKÉHO UMĚLECKÉHO PŘEKLADU PO ROCE 1945
JIDIŠ LITERATURA
PŘEKLADY


Majsebuch aneb Kniha jidiš legend a příběhů, jak ji roku 5362/1602 vydal v Basileji Jaakov bar Avraham (Ejn šön majsebuch; Plzeň, Jindřich Vacek 2005, 2. díl 2006) - přel. Jindřich Vacek
Singer, Isaac Bashevis: Satan v Goraji (Der sotn in Goraj; R, Praha, Argo 1994) - přel. Jan Skoumal
Singer, Isaac Bashevis: Světnice, kde otec soudil (VP [z Majn tatn's bejs-din štub / In my Father's Court], Praha, Argo 1999) - přel. Jan Skoumal a Gita Zbavitelová