FOINICKÁ LITERATURA

DATABÁZE ČESKÉHO UMĚLECKÉHO PŘEKLADU PO ROCE 1945
FOINICKÁ LITERATURA
PŘEKLADY


Duchovní prameny života (výbor textů, Praha, Vyšehrad 1997) - přel. Jan Heller [stať Sýrie] (z ugaritštiny) a další překladatelé
Moscati, Sabato: Foiničané (LF, Praha, Orbis 1975) - přel. Jan Heller [foinické texty]