Zumrová Jiřina

Zumrová Jiřina* 18.3. 1928 Mladá Boleslav

nakladatelská redaktorka, editorka, překladatelka z ruštiny

Rozená Růžičková, manželka historika filozofie a překladatele Josefa Zumra (* 1928). V roce 1947 maturovala na reálném gymnáziu v Mladé Boleslavi, v letech 1947-52 studovala slovanské literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V r. 1952 získala titul PhDr. Byla dlouholetou redaktorkou a posléze zástupkyní šéfredaktora nakladatelství Odeon v Praze (1952 – 1991). V roce 1966 iniciovala v Odeonu a v l. 1966-70 byla spolueditorkou základní teoretické edice Estetická knihovna (Hegel, Mukařovský aj). Od r. 1971 až do skončení činnosti nakl. Odeon, n.p., byla editorkou knižnice Světová četba. V l. 1991-97 se podílela jako členka redakční rady a editorka některých svazků na vydání devatenáctisvazkových Sebraných spisů Bohumila Hrabala. Pro nakladatelství Slovart redakčně zpracovala autorské texty pro jubilejní monografii díla Jiřího Anderla (1996) a dlouhodobě se podílela na redakční úpravě literárních děl sochaře Vladimíra Preclíka (zemř. 2008). V r. 2004 byla editorkou a spoluautorkou vzpomínkové knihy Nad Hrází Věčnosti, vydané u příležitosti nedožitých devadesátin spisovatele B. Hrabala. Překládá z ruštiny, zaměřuje se především na díla z oblasti literární vědy.

Překlady z ruštiny

Otázky literatury a literární kritiky. Sborník statí sovětských autorů (výbor, Praha, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1955, + další překladatelé)
Lunačarskij, Anatolij Vasiljevič: Umění je živé (LF, Praha, Československý spisovatel 1958)
Šklovskij, Viktor Borisovič: Poznámky o próze ruských klasiků (Zametki o proze russkich klassikov; LF, Praha, Československý spisovatel 1959)
Dněprov, Vladimir: Problémy realismu (LF, Praha, Československý spisovatel 1961, + Josef Zumr)
Šklovskij, Viktor Borisovič: ZOO aneb dopisy nikoli o lásce (ZOO ili pis´ma ně o ljubvi; R, Praha, SNKLU 1965)
Šklovskij, Viktor Borisovič: Vzpomínky na vzpomínky (Žili – byli; Praha, Československý spisovatel 1972)
Lunačarskij, Anatolij Vasiljevič: Stati o umění I. Estetika, kulturní politika, teorie literatury (výbor, Praha, Odeon 1975, + další překladatelé)
Lunačarskij, Anatolij Vasiljevič: Stati o umění II. Dějiny kritiky, západoevropská literatura, ruská a sovětská literatura (výbor, Praha, Odeon 1977, + další překladatelé)
Šklovskij, Viktor Borisovič: Próza. Úvahy a rozbory (Chudožestvennaja proza. Razmyšlenija i razbory; LF, Praha, Odeon 1978 Lunačarskij, Anatolij Vasiljevič: Stati o umění III. Divadlo, film, hudba, výtvarné umění (výbor, Praha, Odeon 1979, + další překladatelé)
Malířské povídky (VP, Praha, Svoboda 1985, + další překladatelé)
Lotman, Jurij Michajlovič: Puškin (výbor statí, Praha, Lidové nakladatelství 1987, [Jiřina Zumrová = Miroslav Drozda])

poslední aktualizace: 19.9.2016