Zajac Štěpán

Zajac Štěpán* 19. 3. 1960 Praha

překladatel ze španělštiny

Narodil se 19. března 1960 v Praze. V roce 1984 vystudoval obor španělský a portugalský jazyk na katedře romanistiky filozofické fakulty Univerzity Karlovy (PhDr.). Ještě během studia měl možnost účastnit se dvou stipendijních pobytů v Mexiku, a to poprvé semestrálního kursu mexické kultury a literatury na Mexické národní autonomní univerzitě (UNAM) a podruhé studijního pobytu na Colegio de México v hlavním městě Mexika, kde se věnoval přípravě diplomové práce na téma nacionalismu v soudobé mexické literatuře.

Po vysokoškolských studiích pracoval povětšinou v esvobodném povolání; po politických změnách v roce 1989 byl několik let dopisovatelem španělské tiskové agentury EFE, spolupracoval také se zahraničním vysíláním Československého rozhlasu pro španělsky hovořící země.

V roce 1994 vstoupil na základě veřejného konkursu do diplomatický chslužeb. Na ministerstvu zahraničních věcí se věnoval problematice vztahů se státy Latinské Ameriky. V letech 1995‒2006 zastupoval zájmy České republiky v nižších diplomatických funkcích na velvyslanectvích v Mexiku, Kolumbii a Chile. Naposledy (2007‒2012) působil ve funkci velvyslance České republiky v Argentině, Paraguayi a Uruguayi.

Překladatelské činnosti se věnuje od roku 2012. V roce 2016 byl nominován na literární cenu Magnesia Litera v kategorii překladových knih (J. Carrasco: Na útěku).

Ocenění:

2016 – Tvůrčí stipendium OP za knihu Na útěku od Jesúse Carraska

Překlady ze španělštiny

Iturbe, Antonio: Osvětimská knihovnice (Bibliotecaria de Auschwitz; Praha, Akropolis 2013)
Escobar, Mario: Papež František (Francisco: El primer papa latinoamericano; Praha, Mladá fronta 2013)
Faccio, Leonardo: Messi ‒ chlapec který chodil všude pozdě (Messi; Praha, Albatros 2014)
Raventós, Daniel: Materiální podmínky svobody (Las condiciones materiales de la libertad, Praha, Rubato 2015)
Carrasco, Jesús: Na útěku (Intemperie; Praha, Akropolis 2015)
Maturana, Humberto a Varela, Francisco: Strom poznání (v přípravě; vydá Portál v roce 2016)

poslední aktualizace: 8. 2. 2017