Zadražil Ladislav

Zadražil Ladislav* 5. 6. 1932 Praha

vysokoškolský pedagog, literární historik, teoretik překladu, překladatel z ruštiny

Maturoval 1951 na reálném gymnáziu, 1952-56 studoval obor ruština - čeština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (PhDr. 1973). V letech 1951-52 byl redaktorem v nakladatelství Naše vojsko, 1956-61 odborný asistent v literárněvědném oddělení Československo-sovětského institutu Československé akademie věd, 1961-76 odborný asistent ruské literatury (později katedry východoevropských literatur), 1976-90 katedry překladatelství a tlumočnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, učitel uměleckého a publicistického překladu a dějin překladu; 1990 navrácen na katedru rusistiky, 1991 docent ruské literatury, 1993-2000 ředitel Ústavu východoslovanských studií Filozofické fakkulty Univerzity Karlovy. Spoluautor skript k dějinám ruské literatury 19. století a nevydaných Dějin ruské literatury nové doby. Spolupracovník nakladatelství Naše vojsko, Odeon, Lidové nakladatelství, Svoboda, Vyšehrad, Torst a Karolinum v oborech umělecká próza, literatura faktu, literární věda a filozofie. Autor doslovů k edicím F. M. Dostojevského, N. V. Gogola, L. N. Tolstého, P. Čaadajeva, a A. S. Gribojedova. Pořadatel řady tematických souborů klasických novel. Spoluautor a spoluredaktor Slovníku ruských spisovatelů od počátku ruské literatury do roku 1917 (1967 a 1972) a Slovníku spisovatelů SSSR (1977). Překládá ve spolupráci s manželkou Miluší Zadražilovou (*1937), překlady podepisovali společně L. a M. Zadražilovi; v 70. a 80. letech vycházely jejich společné překlady pouze pod jeho jménem.

Překlady z ruštiny

Asmus, Valentin: Estetické konfrontace (výbor statí, Praha, Svoboda 1974, + Miluše Zadražilová [neuvedena])
Brjusov, Valerij Jakovlevič: Malé konfese (Miscellanea; E, Světová literatura, 6/1973, [Ladislav Zadražil = Miluše Zadražilová])
Čaadajev, Petr: Filosofické listy. Apologie bláznova (Filosofičeskije pisma. Apologija sumasšesšego; EE, Praha, Odeon 1987, + Miluše Zadražilová [neuvedena])
Dostojevskaja /Dostojevská/, Anna: Život s Dostojevským (Vospominanija; vzpomínky, Praha, Odeon 1981, + Miluše Zadražilová [neuvedena])
Dostojevskij, Fjodor Michajlovič: Deník spisovatele I., II. (Dněvnik pisatělja; EE, Praha, Odeon 1977, + Miluše Zadražilová [neuvedena], Emanuel Frynta [Plachá], Jaroslav Tafel [Bobek, Sen směšného člověka])
Dostojevskij, Fjodor Michajlovič: Petrohradská kronika. Literární sny (Petěrburgskaja chronika. Litěraturnyje mečtanija; EE, Praha, Odeon 1985, + Taťjana Hašková, Miluše Zadražilová [neuvedena])
Ejdelman, Matan Jakovlevič: Smrt tyrana (Graň vekov; LF, Praha, Lidové nakladatelství 1986, + Miluše Zadražilová [neuvedena])
Ejdelman, Matan Jakovlevič: Třináctý apoštol (Apostol Sergej; LF, Praha, Svoboda 1980, + Miluše Zadražilová [neuvedena], Luděk Kubišta [verše])
Charitonov, Mark: Car a blázen (Dva Ivana; R, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1996, + Miluše Zadražilová)
Katajev, Ivan: Srdce (Serdce; NN, Praha, Vyšehrad 1985, + Miluše Zadražilová [neuvedena])
Legenda o velikém hříšníkovi. Život Dostojevského (biografická montáž, Praha, Lidové nakladatelství 1972, + Miluše Zadražilová)
Lichačov, Dmitrij: K pramenům ruského realismu (výbor statí, Praha, Lidové nakladatelství 1975, + Jiří Honzík, Miluše Zadražilová [neuvedena])
Lichačov, Dmitrij: Poetika staroruské literatury (Poetika drevnerusskoj litěratury; LF, Praha, Odeon 1975, + Miluše Zadražilová [neuvedena], + Jav Vladislav [verše])
Losev, Alexej - Šestakov, V.: dějiny estetických kategorií (Istorija estetičeskich katěgorij; LF, Praha, Svoboda 1984, + Miluše Zadražilová [neuvedena])
Orlov, Vladimir: Maesto Danilov (Altist Danilov; R , Praha, Lidové nakladatelství 1984, + Miluše Zadražilová [neuvedena])
Pogodin, Radij: Bolest (Bol; R, Praha, Lidové nakladatelství 1986, + Miluše Zadražilová [neuvedena])
Rozanov, Vasilij: Spadané listy. Koš druý a poslední (Opavšije lisťja. Korob vtoroj i poslednij; E, Spadané listy, Praha, Triáda 1997)
Samedoglu, Jusif: Den popravy (Děň kazni; R, Praha, Lidové nakladatelství 1990, + Miluše Zadražilová)
Šestov, Lev: Apoteóza vykořeněnosti (Apofeoz bespočvennosti; Praha, Hermann & synové 1995, + Miluše Zadražilová)
Tyňanov, Jurij: Literární fakt (výbor statí, Praha, Odeon 1988, + Miluše Zadražilová [neuvedena], Luděk Kubišta [verše], Karel Štindl [Problém básnického jazyka])
Vygotskij, Lev Semjonovič: Psychologie umění (Psichologija iskusstva; LF, Praha, Odeon 1981, + Miluše Zadražilová [neuvedena], Ladislav Štindl [příloha Shakespearova tragédie o Hamletovi, princi dánském])
Záhadný Gogol (biografická montáž z autorovy korespondence, Praha, Odeon 1973, + Miluše Zadražilová [neuvedena])