Weil Jiří

Weil Jiří* 6. 8. 1900 Praskolesy (u Hořovic)
† 13. 12. 1959 Praha

novinář, spisovatel, literární kritik, překladatel z ruštiny, okrajově z angličtiny

Po maturitě (1919) na gymnáziu v Praze studoval slovanskou filologii a srovnávací dějiny literatur na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1928 získal titul PhDr. prací Gogol a anglický román 18. století). 1922-31 působil jako překladatel na sovětském zastupitelství v Praze, 1931 se stal redaktorem Tvorby a nakladatelství K. Borecký (redigoval knižnici Sovětští autoři). Od 1933 pracoval jako překladatel v cizojazyčném nakladatelství Kominterny v Moskvě do 1935, kdy byl za trest poslán jako tiskový pracovník do Kyrgyzie a Kazachstánu. Po návratu do Československa se živil publicistikou a překládáním ve svobodném povolání. Za německé okupace unikl rasové perzekuci několikaletým skrýváním. 1946-49 byl vedoucím redaktorem nakladatelství Evropský literární klub, 1950-58 byl vědeckým pracovníkem Státního židovského muzea v Praze. Trvalou hodnotu má Weilův reportážní román Moskva - hranice (1937, reedice 1990) a jeho pokračování Dřevěná lžíce (samizdat 1978 a 1980, knižně 1991). Po alegorickém románu z Asie Makanna, otec divů (1946) se vyrovnával se zážitky z období okupace romány Život s hvězdou (1949) a Na střeše je Mendelssohn (1960), holocaustu věnoval i Žalozpěv za 77 297 obětí (1958). Povídkovou tvorbu zahrnuje svazek Hodina pravdy, hodina zkoušky (1960). V periodikách publikoval literárněhistorické studie, literární a divadelní referáty, články o filmu, informace ze sovětského kulturního života a reportáže z cest. Časopisecky vyšla i řada jeho překladů z ruštiny, např. verše a prózy N. N. Asejeva, V. E. Bagrického, A. L. Béma, V. Brjusova, V. Kerženceva, S. Kirsanova, A. Lopuchina, V. Lugovského, V. Mejercholda, B. Pasternaka, A. Remizova, L. N. Sejfullinové, M. Skačkova, F. Sologuba, V. Šiškova či M. Zoščenka). Překladatelskou prací se zabýval hlavně od počátku 20. let do poloviny 30. let, se záměrem seznámit české prostředí se sovětskou kulturou, doplňoval ji proto činností popularizační (přehled Ruská revoluční literatura, 1924) a přednáškovou (Kulturní práce Sovětského Ruska, 1924).

Překlady z ruštiny

Gor'kij, Maksim: Požár a jiné prosy (VP, Praha, Lidová kultura 1937)
Gor'kij, Maksim: Rozhovory o řemesle (LF [vzpomínky, úvahy, kritiky], Praha, Československý spisovatel 1949)
Gor'kij, Maksim: S kým jdete, "mistři kultury"?. Odpově americkým dopisovatelům (S kem vy, "Mastera kultury"?; LF [publicistické stati], Praha, Svoboda 1950)
Gor'kij, Maksim: Vladimír Iljič Lenin (LF [vzpomínkový portrét], Praha XII, Dolní Blanická 4, Levá fronta 1933)
Gor'kij, Maksim: Vzpomínky na Lva Nikolajeviče Tolstého (LF [vzpomínkový portrét], Praha, Borový 1921, + Sáva Ráček)
Kaverin, Veniamin Aleksandrovič: Konec zapadáku (Konec Chazy; N, Praha, Odeon 1925; Praha, Jan Fromek 1926)
Krupská, Nadežda Konstantinovna: Vzpomínky na Lenina 1-3 (Vospominanija o Lenine; LF [vzpomínkový portrét], 1. díl Praha, Odeon-Jan Fromek 1934, 2. a 3. díl Praha, Odeon-Jan Fromek 1935)
Lapin, Boris: Vypravování o zemi Pamir (LF, Praha, Karel Borecký 1930)
Lenin, Vladimir Il'jič: Imperialismus jako nejvyšší stadium kapitalismu (Imperializm kak vysšaja stadija kapitalizma; LF, Praha, Karel Borecký 1934, + J. Schmidt [oba revize překladu])
Lenin, Vladimir Il'jič: Stát a revoluce. Učení marxismu o státu a úkoly proletariátu v revoluci (Gosudarstvo i revoljucija; LF, Praha, Karel Borecký 1934, + J. Schmidt [oba revize překladu)
Leskov, Nikolaj Semjonovič: Alexandrit (N, Praha, Evropský literární klub 1947, neprodejný nakladatelský tisk)
Majakovskij, Vladimir Vladimirovič: Mexiko! New York! Praha (Praha, Lidová kultura 1937)
Malyškin, Aleksandr Georgijevič: Pád Dairu (Padenije Daira; N, Praha, Plamja 1926)
Marx - Engels - Lenin - Stalin o Rakousku a české otázce (Sborník k 50. výročí úmrtí Karla Marxe (výbor statí, Praha, Karel Borecký 1933, + Josef Vošahlík, Božka Nováková, J. Svoboda, Gustav Breitenfeld, [Jiří Weil neuveden])
Mstislavskij, Sergej Dmitrijevič: Opásán ocelí. Cesta ke střeše světa (Na trope; R, Praha, Toužimský a Moravec 1947; Praha, Svět sovětů 1960)
Šilin, Georgij Ivanovič: Malomocní (R, Praha, Vydavatelství Volné myšlenky 1938)