Vydrová Hedvika

Vydrová Hedvika



* 26. 6. 1939 Praha

překladatelka ze španělštiny

Po maturitě (1956) na gymnáziu v Jaroměři studovala španělštinu a francouzštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (prom. fil. 1962, PhDr. 1970). V letech 1961-62 působila jako překladatelka a tlumočnice v Havaně. Od 1962 byla odbornou asistentkou španělského jazyka a literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Od 1966 byla odbornou asistentkou španělské a hispanoamerické literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 1990 byla jmenována docenkou; v prosinci 1989 se stala vedoucí katedry romantistiky, 1993-2000 byla ředitelkou Ústavu románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Externě působí také na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Přednášela v Mexiku, Kolumbii a Španělsku. Je členkou Asociace hispanoamerické literatury (od 1995). Zabývá se dějinami hispanoamerické literatury, publikovala kritické práce zejména o problematice modernismu, básnické avantgardy a nového románu. Spoluautorka Slovníku světových literárních děl I,II (1988, 1989) a Slovníku spisovatelů Latinské Ameriky (1996). Je dlouholetou spolupracovnicí četných periodik, Československého a Českého rozhlasu a nakladatelských domů - jako autorka průvodních studií, editorka a překladatelka.

Překlady ze španělštiny

Cirules, Enrique: Žokej (Literární měsíčník, 1/1983)
Cortázar, Julio: Změna osvětlení (VP, Praha, Odeon 1990, + Kamil Uhlíř, Bohumila Límová)
Onetti, Juan Carlos: Bezejmenný hrob a jiné příběhy (VP, Praha, Mladá fronta 1987, + Vladimír Uhlíř)
Onetti, Juan Carlos: Neuskutečněný sen (Světová literatura, 2/1979)