Urban Vít

Urban Vít* 4. 8. 1943 Praha

rozhlasový redaktor a publicista, překladatel ze španělštiny

Maturoval 1960 na jedenáctileté střední škole v Praze, 1962-67 studoval španělštinu a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1984 získal titul PhDr. Od 1969 působí v Československém, respektive Českém rozhlasu Praha jako redaktor Latinskoamerické, od 1990 Iberoamerické redakce Vysílání do zahraničí. 1990 začal spolupracovat s domácími stanicemi a periodiky jako publicista a hispanista. Kromě doslovů k vlastním i cizím překladům (G. García Márquez, A. Posse) napsal řadu recenzí a článků s iberoamerickou tematikou. Od počátku 70. let seznamoval českou veřejnost na stránkách Světové literatury s díly španělských a latinskoamerických autorů (G. Suárez, A. Bosch, A. Bryce Echenique, M. del Río, A. R. Bastos a další). Autorsky se podílel na Slovníku spisovatelů Latinské Ameriky (1996) a na Slovníku spisovatelů Španělska a Portugalska (1999). Překládá beletrii ze španělštiny a pro Českou televizi španělské filmy (Borgesovy povídky, Orchestr Klub Virginia, Esquilache).

Překlady ze španělštiny

Bécquer, Gustavo Adolfo: Hora duchů (Leyendas; PP, Praha, Vyšehrad 1999)
Borges, Jorge Luis: Obecné dějiny hanebnosti (Historia universal de la infamia; PP, Praha, Práce 1990)
Borges, Jorge Luis: Výbor z esejů (VE, Světová literatura, 1991-92, + František Vrhel, Jan Hloušek)
Caballero Calderón, Eduardo: Indián to nemá lehké (Siervo sin tierra; R, Praha, Odeon 1976)
Guzmán Campos, Germán: Camilo Torres (Camilo Torres; životopis, Praha, Vyšehrad 1973)
Juan Arbó, Sebastián: Cervantes (Cervantes; R, Praha, Odeon 1971)
Lezama Lima, José: Ráj (Paradiso; ukázka z románu; Praha, Revolver Revue 1996)
Sábato, Ernesto: Kniha o hrdinech a hrobech (Sobre héroes y tumbas; R, Praha, Odeon 1984)
Sábato, Ernesto: Tunel (El túnel; R, Brno, Host 1997)
Scorza, Manuel: Vzpoura v Rancasu (Redoble por Rancas; R, Praha, Svoboda 1977)
Ubieto Arteta, Antonio - Reglá Campistol, Juan - Jover Zamora, José María - Seco Serrano, Carlos: Dějiny Španělska (Introducción a la Historia de España; Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1995, + kolektiv překladatelů)
Uslar Pietri, Arturo: Řemeslo nebožtíků (Oficio de difuntos; R, Praha, Svoboda 1981)