Uličná Olga

Uličná Olga* 5. 1. 1941 Praha

vysokoškolská pedagožka, překladatelka z ruštiny

Rozená Ptáčková. Maturovala 1958 na Střední všeobecně vzdělávací škole v Praze, 1960-65 studovala ruštinu a češtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1972 získala titul PhDr. a 1987 titul CSc. Krátce (1965-66) vyučovala na základní škole v Praze, 1966 nastoupila jako aspirantka do Ústavu ruského jazyka a literatury při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a od 1969 působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jako odborná asistentka. Zabývá se kritikou a teorií překladu (učební text Kritika překladu v praxi, 1997), publikuje odborné stati a články s touto problematikou (Blokova poéma Dvanáct a její překlady do češtiny, 1972; Alexandr Blok v českých překladech, 1984; Sergej Jesenin v českých překladech, 1987; Černý člověk Sergeje Jesenina v českých překladech, 1999; A. S. Puškin v překladech Hany Vrbové, 2000; Nový překlad Evžena Oněgina, 2000). Značnou pozornost věnovala osobnosti Mariny Cvětajevové (Poéma konce Mariny Cvětajevové v překladu Jany Štroblové, 1970; Poéma konce Mariny Cvětajevové v překladu Hany Vrbové, 1971); vydala monografii Pražské poémy Mariny Cvětajevové a jejich překlady do češtiny (1990). Překládá z ruštiny, především prózu.

Překlady z ruštiny

Agejev, M.: Kokain (Roman s kokainom; N, Praha, Volvox Globator 1995)
Druce, Ion: Dvě Kateřiny (Bělaja cerkov; R, Praha, Lidové nakladatelství 1986)
Kassil, Lev: Usťa a já (Moja Usta; N, Praha, Albatros 1975)