Svatoň Vladimír

Svatoň Vladimír* 19. 7. 1931 Praha
† 26. 12. 2018

literární historik a teoretik, rusista a komparatista, vysokoškolský pedagog, překladatel z ruštiny

Po absolvování (1955) oboru čeština - ruština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1967 PhDr., 1969 Csc.) působil v 50. letech v Československo-sovětském institutu Československé akademie věd, od 1964 byl vědeckým asistentem Ústavu jazyka a literatur a od 1969 Ústavu pro českou a světovou literaturu Československé akademie věd. Od 1993 působí (jako docent, od 2001 profesor) v Centru komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.. Publikoval řadu statí z dějin ruské literatury 19. století a spolupracoval s autorskými kolektivy na dlouhodobých úkolech jmenovaných institucí (Dějiny ruské literatury, Bibliografie světové rusistiky, Bibliografie světové literární vědy). Soupis nejdůležitějších statí z 50. a 60. let, převážně rusistických, zachycuje biograficko-bibliografický slovník Československé práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských národů od roku 1760 (1972). V pozdějším období se stále častěji zaměřoval na obecnější literárněteoretickou problematiku (stati Německá romantika v koncepci Berkovského, 1976, K Puškinově titanismu, 1986, Ironie a hermeneutika, 1988, Dvě cesty historické poetiky v Rusku, 1988, Idea karnevalizace v teorii románu, 1988, Puškinova cesta do hloubek Ruska, 1989 K typologii románu, 1989, Mezi teorií románu a historickou poetikou, 1990, kniha Epické zdroje románu, 1993). K jeho nejvýznamnějším pracem patří výklad a komentáře fundamentálního díla ruské historiografie - Karamzinových Obrazů z dějin ruské říše, o jejichž české vydání se počátkem 80. let zasadil. Rozšíření zájmu na obecné metodologické problémy zkoumání a výkladu uměleckých děl (hermeneutiky) jej přivedlo k založení nového akademického časopisu Svět literatury při Centru komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Překlady z ruštiny

Bachtin, Michail Michajlovič: Formální metoda v literární vědě (LF, Praha, Lidové nakladatelství 1980, + další překladatelé)
Dějiny ruské a sovětské literatury (Istorij russkoj i sovetskoj litertury; LF, Praha, SNKLU 1965, + další překladatelé)
Modří husaři. Z díla děkabristů (výbor, Praha, Odeon 1967, + další překladatelé)
Puškin, Alexandr Sergejevič: O literatuře, o sobě a jiném (výbor, Praha, Odeon 1974, + Ervína Moisejenková)
Skaftymov, Alexandr Pavlovič: Myšlenka a tvar (LF, Praha, Lidové nakladatelství 1976)
Vaginov, Konstantin Konstantinovič: Harpagoniáda (Garpagoniana; próza sci-fi, Praha, Brody 1998)