Sedlák Josef

Sedlák Josef* 26. 1. 1922 Velká Bíteš
† 18. 5. 2007 Olomouc

učitel, kamenosochař, překladatel z ruštiny

V letech 1937-42 studoval na gymnáziu v Brně a v letech 1954-61 na Vysoké škole ruského jazyka a literatury v Praze. Od roku 1945 do roku 1970 působil jako učitel na Olomoucku, v letech 1972-82 pracoval jako kameník u Okresního střediska státní památkové péče a ochrany přírody, věnoval se rovněž reprodukčnímu kamenosochařství. Byl mu udělen titul Mistr umělecké řemeslné práce v oboru kamenosochařství a restaurátorství. Ve studentských letech publikoval verše, po roce 1945 k nim přibyly fejetony. Roku 1995 mu vyšla sbírka veršů Via crucis. Překládal z ruštiny, okrajově z polštiny a němčiny. Knižně vyšlo více než 40 jeho překladů, v 70. a 80. letech hlavně pod vypůjčenými jmény přátel. Zaměřoval se především na ruskou prózu 20. let 20. století, časopisecky publikoval překlady veršů; také překlady veršů a povídek z polštiny vycházely v časopisech a denním tisku (zejm. v Lidové demokracii).

Překlady z ruštiny

Fiš, Gennadij: V hlubokých lesích Kalevaly (Na zemle Kalevaly; R, Praha, Svět sovětů 1953)
Bek, Alexandr: Život Berežkovův (Žizň Berežjiva; R, Praha, Svět sovětů 1954)
Aččygyja, Amma: Jarní čas (Vesenňaja pora; R, Praha, Svět sovětů 1955)
Sažin, Petr: Z moře duje tramontana (Tramontana; R, Praha, Svět sovětů 1961)
Kazakov, Jurij: Severský deník (Severnyj dněvnik; NN, Praha, Svět sovětů 1963, pod vlastním jménem; Praha, Orbis 1971, pod vlastním jménem; Praha, Odeon 1977, jako Taťjana Hašková)
Vesjolyj, Arťon: Rus krví umytá (Rossija krovju umytaja; R, Praha, Odeon 1966)
Ajtmatov, Čingiz: Sbohem, živote (Proščaj, Gulsary; R, Praha, Svět sovětů 1968; in: Bílá loď / Sbohem, trpký živote / Jeřábi v předjaří, Praha, Odeon 1979, jako Anna Nováková; in: Novely, Praha, Lidové nakladatelství 1987, jako Anna Nováková)
Iskander, Fazyl: Patálie s kozloturem (Sozvezdije Kozlotura; R, Praha, Lidové nakladatelství 1968)
Zamjatin, Jevgenij: Zapadákov (Na kuličkach; NN, Praha, Lidové nakladatelství 1970 Bělov, Vasilij: Hořká chuť života (Privyčnoje dělo; R, Praha, Svoboda 1972)
Gerasimov, Josif Abramovič: Pět dní odpočinku (Pjat dněj otdycha; N, in: Pět dní odpočinku, Praha, Naše vojsko 1973, jako Ludmila Dušková)
Brummel, Valerij Nikolajevič: Výška (Vysota; LF, Praha, Olympia 1974, jako Jiří Táborský)
Konovalov, Grigorij Ivanovič: Pelyněk (Bylinka v pole; R, Praha, Československý spisovatel 1974, jako Jaroslav Hulák)
Makarenko, Anton: Začínáme žít (Pedagogičeskaja poema; R, Praha, Odeon 1976, jako Vojtěch Gaja)
Bělov, Vasilij: Přes tři řeky (Cholmy; VP, Praha, Odeon 1978, + Marcela Neumannová [1 povídka], [Josef Sedlák vše ostatní, neuveden])
Brjusov, Valerij: Ohnivý anděl (Ogněnnyj angel; R, Praha, Odeon 1978, jako Tatjana Hašková)
Kaverin, Konstantin: Neznámý mistr (Chudožnik něizvestěn; NN, Praha, Lidové nakladatelství 1981, jako Vlasta Tafelová)
Amiredžibi, Čabua: Syn luny (Datha Thutašchia???; R, Praha, Odeon 1982, jako Václav A. Černý)
Bělov, Vasilij: V předvečer (Kanuny; R, Praha, Lidové nakladatelství 1983, jako Vlasta Tafelová)
Baklanov, Grigorij: Píď země (Pjaď zemli; N, Praha, Odeon 1984, jako Vlasta Tafelová)
Kaverin, Konstantin: Umění odejít (Nauka rasstavanija; R, Praha, Lidové nakladatelství 1985, jako Vlasta Tafelová)
Pasternak, Boris: Vzdušné tratě (Vozdušnyje puti; NE, Praha, Odeon 1986, jako Jaroslav Hulák, + další překladatelé)
Bělov, Vasilij: Rok velikého přelomu (God velikovo pereloma; Praha, Světová literatura 1990/1)
Těndrjakov, Vladimír: Na blaženém ostrově komunismu (Na blažennom ostrově kommunizma; P, Praha, Světová literatura 1990/3)
Chlebnikov, Velimir: Předseda Čeky (Predsedatěl Čeka; B, Praha, Sovětská literatura 1990)
Iskander, Fazyl: Homo ideologikus (Homo ideologikus; E, Praha, Lettre internationale 1991(4)
Ginzburgová, Jevgenije: Krutá cesta (Žestokaja doroga 1; LF, Praha, Světová literatura 1994/5)
Zamjatin, Jevgenij: Bič boží (Izbrannyje proizv; PP, Brno, Host 1994)
Sorokin, Vladimír: Příhoda (Dorožnoje priključenija; P, Praha, Revolver revue 25)

poslední aktualizace: 19.9.2016