Šupová Marie

Šupová Marie* 2.2. 1921 Kročehlavy - Kladno

knihovnice, překladatelka z francouzštiny

Po maturitě (1940) na Reformním reálném gymnáziu v Praze pracovala za války jako telefonistka. Po osvobození se zapsala na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, 1946 však studia přerušila, neboť byla vyslána jako korespondentka Ministerstva informací do Ženevy (1946-48) a později se stala referentkou Ministerstva zahraničních věcí v Paříži (1949-53). Po návratu do Československa začala 1953 pracovat jako knihovnice v Ústavu klinické a experimentální chirurgie v Praze-Krči. V letech 1970-84 byla vedoucí Střediska vědeckotechnických informací Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. S touto funkcí souvisí její velice bohatá činnost odborná a publikační. Při překladech francouzské beletrie spolupracovala se svým manželem Josefem Šupem (1910-1980).

Překlady z francouzštiny

Boulle, Pierre: Řemeslo urozených (Un métier de seigneur; R, Praha, Naše vojsko 1968, + Josef Šup)
Clavel, Bernard: Noc bloudění (Le Voyage du père; R, Praha, Svoboda 1970, + Josef Šup)
Clavel, Bernard: Plody zimy (Les fruits de l'hiver; R, Praha, Československý spisovatel 1972, + Josef Šup)
Roblès, Emmanuel: Italské jaro (Un printemps d'Italie; R, Praha, Československý spisovatel 1976, + Josef Šup)
Roblès, Emmanuel: Sirény (Les sirènes; R, Praha, Československý spisovatel 1981, + Josef Šup)
Simenon, Georges: Maigret slaměným vdovcem (Maigret en meublé; R, Praha, Československý spisovatel 1975, + Josef Šup)