Štindl Karel

Štindl Karel* 17. 3. 1938 Choceň

rusista, literární historik, vysokoškolský pedagog, diplomat, překladatel z ruštiny

Po ukončení studia rusistiky a polonistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy krátce působil v Československém rozhlase a poté jako odborný asistent na rusistické katedře Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se speciálním zaměřením na dějiny ruské státnosti, kultury a filozofie. Po srpnu 1968 a následných událostech se vzdal možnosti dále pracovat ve svém oboru a vystřídal několik různých povolání; pracoval v podniku služeb v Hostivicích, byl programátorem ve Státním výzkumném ústavu strojů v Běchovicích a v Inženýrsko-průmyslových stavbách Praha. Odbornému zájmu v oboru rusistiky a polonistiky se mohl věnovat jen ilegálně, překládal a publikoval pod vypůjčenými jmény několika svých dřívějších kolegů (např. některé literárněvědecké studie Tyňjanova a Vygotského). Dlouhodobě se věnoval studiu svérázného ruského nábožensko-filozofického myslitele 19. století Nikolaje Fjodorova. Po listopadu 1989 se Štindl na krátký čas vrátil k pedagogické a badatelské práci na rusistické katedře Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a podílel se na její transformaci v Institutu východoevropských studií. Zevrubná odborná znalost Ruska, jeho vztahů k ostatním státům a národům celé jeho zájmové sféry jej brzy přivedla k aktivní politické činnosti; 1993-2000 byl velvyslancem České republiky v Polsku.

Překlady z ruštiny

Dostojevskij, Fjodor Michajlovič: Setmělé obrazy (LF, Praha, Odeon 1971, + další překladatelé)
Rozanov, Vasilij Vasiljevič: Apokalypsa naší doby (Apokalipsis našego vremeni; EE, Praha, Torst 1997)
Tomaševskij, Boris Viktorovič: Teorie literatury (LF, Praha, Lidové nakladatelství 1970, + Renáta Štindlová)
Tyňanov, Jurij: Literární fakt (výbor statí, Praha, Odeon 1988, + Ladislav Zadražil, Miluše Zadražilová [neuvedena], Luděk Kubišta [verše], [Karel Štindl stať Problém básnického jazyka])
Vygotskij, Lev Semjonovič: Psychologie umění (Psichologija iskusstva; LF, Praha, Odeon 1981, + Ladislav Zadražil, Miluše Zadražilová [neuvedena], [Ladislav Štindl přílohu Shakespearova tragédie o Hamletovi, princi dánském])