Přikrylová Milena

Přikrylová Milena* 31. 10. 1959 Praha

lingvistka, překladatelka z bulharštiny

Po absolutoriu (1984) ruštiny a bulharštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pracovala v letech 1984-90 ve staroslověnském slovníku Ústavu pro jazyk český Československé akademie věd. 1990 přešla na katedru slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde jako odborná asistentka přednáší staroslověnštinu, bulharštinu a makedonštinu.

Překlady z bulharštiny

Bojčev, Christo: Plukovník Pták (Polkovnikăt Ptica; D, premiéra Praha, Divadlo Na zábradlí 1998 [rozmnoženo pro interní potřeby divadla])