Poláková Helena

Poláková Helena* 29. 3. 1928 Bratislava (Slovensko)

pedagožka a autorka učebnic, překladatelka ze slovinštiny

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudovala češtinu a filozofii (1951). Jako pedagožka působila na nejrůznějších typech škol, pracovala v Ústavu pro vzdělávání učitelů a vedla zahraniční lektoráty českého jazyka v Lublani (1977-83 a 1993-98) a ve Varšavě (1985-92). Je autorkou několika učebnic, skript, redigovala odborné sborníky pro učitelské vzdělávání, s Oldřichem Kryštofkem a Z. K. Slabým sestavila výbor z literatury Každou vteřinu.

Překlady ze slovinštiny

Menart, Janez: Básníkův sobotní večer (VB ze souboru Statve življenja, Světová literatura, 1/1984)
Pavček, Tone: Odkaz (VB ze sbírek Pesmi a Dediščina; Světová literatura, 1/1985)
S každou básní ubývám (VB z nejmladší slovinské poezie: Boris A. Novak, Marko Pavček, Milan Kleč, Světová literatura, 2/1986)
Snoj, Jože: Smutnění za otcem (VB ze sbírky Žalostinke za očetom in očetnjavo; Světová literatura, 6/1988)