Ovečka Jaroslav Štěpán

Ovečka Jaroslav Štěpán* 26. 12. 1882 Litenčice (u Kroměříže)
† 29. 9. 1953

teolog, překladatel ze španělštiny

Římskokatolický teolog, byl členem jezuitského řádu a působil jako profesor na arcibiskupském gymnáziu v Praze-Bubenči. Zabýval se mystikou (napsal Úvod do mystiky, 1940) a křesťanskou asketikou; sestavil Duchovní cvičení podle Ignáce z Loyoly (1948). Překládal ze španělštiny, zaměřoval se na přetlumočení spisů španělského mystika svatého Jana od Kříže a na dílo zakladatele jezuitského řádu svatého Ignáce z Loyoly. Téměř celé překladatelské dílo spadá do období před rokem 1945.

Překlady ze španělštiny

Ignatius de Loyola, Sanctus: Duchovní cvičení sv. Ignáce z Loyoly, zakladatele Tovaryšstva Ježíšova (teologická literatura, Svatý Hostýn, Hlasy Svatohostýnské 1921)
Ignatius de Loyola, Sanctus: Duchovní cvičení sv. Ignáce z Loyoly, díl 1. (teologická literatura, Praha, Vyšehrad 1941)
Ignatius de Loyola, Sanctus: Duchovní cvičení sv. Ignáce z Loyoly, díl 2. (teologická literatura, Praha, Vyšehrad 1942)
Ignatius de Loyola, Sanctus: Návod k rozjímavé modlitbě podle duchovních cvičení sv. Ignáce z Loyoly [II] (teologická literatura, Svatý Hostýn, Hlasy Svatováclavské 1922[-1923])
Ignatius de Loyola, Sanctus: Výbor z listů a instrukcí svatého Ignáce z Loyoly, zakladatele Tovaryšstva Ježíšova (teologická literatura, Praha, Vyšehrad 1940)
Yepez y Álvarez, Juan de: Plamen lásky žhavý (Llama de amor viva; duchovní literatura, Olomouc, Dominikánská edice Krystal 1947)