Neumann Bohumil

Neumann Bohumil* 12. 6. 1930 Velký Osek
† 25. 10. 2010

vysokoškolský pedagog, literární historik, překladatel z ruštiny, španělštiny, angličtiny a němčiny

Po maturitě (1949) na reálném gymnáziu v Kolíně studoval 1949-53 obor čeština - ruština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1953-61 působil jako odborný asistent na Vysoké škole ruského jazyka a literatury v Praze. Od 1961 pak působil na katedře rusistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V letech 1961-63 pobýval spolu s manželkou, spisovatelkou a překladatelkou Janou Moravcovou-Neumannovou (*1937) na Kubě jako lektor slovanských jazyků. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy získal roku 1967 titul PhDr., 1959 dosáhl titulu CSc., 1974 se stal docentem, 1981 získal titul DrSc. a 1983 byl jmenován profesorem. Roku 1993 odešel do důchodu. Zabýval se především ruskou literaturou poslední třetiny 19. století a teorií literatury, zejména problematikou žánrů. Vydal monografii O literatuře v epoše narodnictví (1975) a je autorem a spoluautorem středoškolských a vysokoškolských učebnic a příruček ruské literatury a teorie literatury. Na řadě knih se podílel jako editor, např. Historie mého vrstevníka V.G.Korolenka (1976), Vášeň G. de Maupassanta (1977) a Fatální dobrodružství N.S.Leskova (1981). Těžištěm překladatelské činnosti jsou překlady beletrie a literatury faktu z ruštiny, angličtiny a španělštiny, v beletrii zaměřené na dobrodružný žánr, v literatuře faktu na literárněvědnou a historickou problematiku.

Překlady z angličtiny

Andrews, Mike: Poldové z Manhattanu (Manhattan Cop; R, Praha, Medea 1991)
Leckie, Robert: Sága 2. světové války (Delivered from Evil; LF, Praha, Baronet 2000)

Překlady z němčiny

Seymour, Henry: Krásná míšenka (Die schöne Cubanerin; N, Praha, Ivo Železný 1994)
Seymour, Henry: Život v pekle (Sie wollte der Hölle entfliehen; N, Praha, Ivo Železný 1995)

Překlady z ruštiny

Asanov, Nikolaj: Ukradený obraz ( (Madonna Blagorodnaja; N, Praha, Svět sovětů 1965)
Dunajevskij, Alexandr: Zmizení Jaroslava Haška (Idu za Gašekom; LF, Praha, Svět sovětů 1967)
Hledači naděje (výbor narodnické literatury, Praha, Lidové nakladatelství 1974, + Jana Moravcová)
Rudik, Petr: Psychologie (Psichologija; LF, Praha, Sportovní a turistické nakladatelství 1957, + Svetozár Pantůček)
Simonov, Jevgenij: Vyprávění (Povest; N, Praha, Státní tělovýchovné nakladatelství 1953)
Strugackij, Arkadij - Strugackij, Boris: Město zaslíbených (Grad obrečonnyj; R, Praha, Baronet 1997/98, + Bohumil Neumann)

Překlady ze španělštiny

Martín, Andreu: Barcelonská spojka (Barcelona Connection; R, Praha, Universe 1993)

poslední aktualizace: 2.9.2016