Mikeš Petr

Mikeš Petr* 19. 8. 1948 Zlín
† 8. 2. 2016

spisovatel, redaktor, překladatel z angličtiny

Maturoval 1966 na Slovanském gymnáziu v Olomouci, 1967-70 studoval angličtinu a ruštinu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, studia však nedokončil; státní zkoušky z obou jazyků složil 1976 na jazykové škole v Olomouci. 1970-72 studoval v Brně knihovnictví a vědecké informace. 1973-74 byl asistentem ve Státní vědecké knihovně v Olomouci a 1975-76 jako překladatel asistentem na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 1977-79 byl v invalidním důchodu, 1979-80 byl zaměstnán jako noční hlídač. 1980-90 byl jako překladatel odborným pracovníkem Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V 70. a 80. letech se podílel na vydávání samizdatové literatury. 1993-98 pracoval jako redaktor v nakladatelství Votobia v Olomouci, od 1998 se věnuje překladatelské činnosti ve svobodném povolání. Překládá z angličtiny, hlavně poezii amerických autorů (seriál Básníci z Ameriky vycházel v 90. letech na pokračování v literárních časopisech Fragment a Kurs). V době, kdy měl značně omezené publikační možnosti, vydával v samizdatu (sbírky Oslovení, 1973, Křehčí než rosa na podzim, 1974, Drť světla, 1977, Básně v próze, 1979, Práh bolesti, 1979, Triptych, 1980, Natalet, 1980, Stříbrný pták ve žluté skříni, 1981, Stejný svět, 1982), od počátku 90. let vydává překlady a publikuje i vlastní poezii (sbírky Paměť rány, 1990, Básně v próze, 1996, Stříbrný pták ve žluté skříni, 1997, výbor Dům je tam, 1993).

Překlady z angličtiny

Borges, Jorge Luis: Zrcadla jsou zvláštní věc (rozhovory s J. L. Borgesem, Olomouc, Votobia 1996)
Bunting, Basil: Briggflatts (Briggflatts; BB, Praha, Dauphin 2000, dvojjazyčné anglicko-české vydání)
Delinsky, Barbara: Stopy po ženě (Finger Prints; R, Praha, Knižní klub 1999)
Ellis, Bret Easton: Míň než nula (Less than Zero; R, Olomouc, Votobia 1993, jako Jan Navrátil)
Gane, Mike: Rozhovory s Baudrillardem (Selected Interviews with J. B.; Olomouc, Votobia 1998)
Haining, Peter: Zdi iluzí (Walls of Illusion; prózy, Bratislava, Motyl 1998, + kolektiv)
Image jako obraz. Poesie amerického imagismu (VB, Světová literatura, 4/1993, + Jitka Herynková)
Imagisté. Poezie angloamerických imagistů (VB, Olomouc, Periplum 2000, + Jitka Herynková)
Joyce, James: Komorní hudba (Chamber Music; BB, Praha, Dauphin 2000)
Kerouac, Jack: Písmo zlaté věčnosti (The Scripture of the Golden Eternity; BB a meditace, Olomouc, Votobia 1996, dvojjazyčné anglicko-české vydání)
Kerouac, Jack: Rozprášené básně (Scattered Poems; BB, Olomouc, Votobia 1995, dvojjazyčné anglicko-české vydání)
Keys, Kerry Shawn: Krajina supů (Vultures Country; BB, Olomouc, Votobia 1996, dvojjazyčné anglicko-české vydání)
Polansky, Paul: Tíživé mlčení (Dark Silence; LF, Praha, GplusG 1998)
Polansky, Paul: Toulavej pes (Stray Dog; BB, Praha, GplusG 1999, dvojjazyčné anglicko-české vydání)
Pound, Ezra: Chtěl jsem napsat ráj (výbor z různých textů: BB, EE, rozhovory, Olomouc, Votobia 1993, + Kamil Bednář, Jitka Herynková)
Pound, Ezra: Mistr těch, kteří vědí (výbor z různých textů, Olomouc, Votobia 1995, + další překladatelé)
Salmon, Christian: Jsem posedlý číslem sedm (The Paris Review Interview with Milan Kundera; LF, Olomouc, Votobia 1996)
Shuker, Karl: Záhady planety Země (Mysteries of the Planet Earth; LF, Praha, Knižní klub 2000)

poslední aktualizace: 2.9.2016