Mathauserová Světla

Mathauserová Světla* 7. 3. 1924 Antalovce (bývalá Podkarpatská Rus, dnes Ukrajina)
† 21. 2. 2006

literární historička a překladatelka v oboru staroslovanské a staroruské literatury

Maturovala 1943 na reálném gymnáziu v Prostějově, 1949 ukončila studium ruštiny a češtiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Do 1953 vyučovala na gymnáziu a na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích a potom čtyři desetiletí (do 1993) na katedře rusistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (profesorka, DrSc.). Její odborný zájem se soustřeďuje převážně na dějiny starší ruské literatury (zvl. 17. a 18. století), jíž se věnovala několik vědeckých monografií (Ruský zdroj monologické románové tvorby, 1961, Drevnětussije teorii iskusstva slova, 1979, O Vasiliji Zlatovlasém, kralevici České země 1982, Cestami staletí. Systémové vztahy v dějinách ruské literatury, 1988). Dlouhou řadu dílčích otázek staroruské literatury zpracovala a publikovala v mnoha odborných slavistických časopisech a sbornících. K nim patří i přednášky pronesené na slavistických kongresech (1958 v Moskvě, 1963 a 1988 v Sofii, 1968 v Praze, 1973 ve Varšavě, 1978 v Záhřebu, 1983 v Kyjevě a 1993 v Bratislavě) a přednášky na zahraničních univerzitách (ve Vídni, Kostnici, Oslu, Bernu, Essenu, Berlíně, Szegedu a Jeruzalémě). Opakovaně se věnovala problematice překladů Bible do slovanských jazyků a střetání cyrilometodějské a svatováclavské tradice v českých zemích, pokračuje i ve zpracovávání tematiky slovanského baroka. Pro širší čtenářskou veřejnost také sestavila, přeložila a okomentovala několik výborů ze starých ruských literárních památek (Povídky ze staré Rusi, 1982, Smích a běs, 1988, Poselství carských kurýrů (nestačilo vyjít do zániku nakladatelství Odeon II).

Překlady z ruštiny

Poselství carských a císařských kurýrů. Řezno - Praha - Vídeň - Moskva 15.-17. století (Pamjatniki diplomatičeskich snošenij drevněj Rossii s děržavami inostrannymi; LF, Praha, Česká koordinační rada Společnosti přátel národů východu 2000)
Povídky ze staré Rusi (výbor, Praha, Odeon 1984)
Smích a běs. Staroruské hagiografické příběhy (výbor legend, Praha, Odeon 1988, + Bohuslav Ilek)

poslední aktualizace: 2.9.2016