Macháčková-Riegerová Věra

Macháčková-Riegerová Věra


* 12. 9 1919 Praha

vysokoškolská pedagožka, překladatelka z němčiny (prapravnučka Františka Palackého, pravnučka Františka Ladislava Riegera)

Po maturitě (1937) na reformním reálném gymnáziu v Praze 7 začala studovat němčinu a francouzštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a před uzavřením vysokých škol 1939 složila I. státní zkoušku z němčiny. Po 1945 vysokoškolská studia dokončila; 1947 získala titul PhDr. a 1958 titul CSc. V letech 1949-52 byla redaktorkou v nakladatelství Práce, 1952-53 pracovala jako referentka na Ústřední radě odborů. Od 1954 do nuceného odchodu 1970 (respektive 1974) působila jako vysokoškolská učitelka na katedře germanistiky a nordistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy; 1961 se stala zastupující docentkou a 1963 docentkou pro německou literaturu. Od 1974 se věnovala překladatelské činnosti. Ve své vědecké práci se soustředila především na německou literaturu kolem poloviny 19. století a na pražskou německou literaturu (např. korespondence s Johannesem Urzidilem). Vydala asi 35 odborných studií a referátů pro kongresy a sympozia. Je autorkou řady předmluv a doslovů k překladům německé beletrie. Překládá klasickou německou prózu (J. W. Goethe, S. Zweig), nevyhýbá se však ani literatuře faktu s odborným historickým zaměřením.

 

Překlady z němčiny (výběr)

Goethe, Johann Wolfgang: Italská cesta (Italienische Reise; próza, Praha, Odeon 1982)
Goethe, Johann Wolfgang: Z mého života. Báseň i pravda (Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit; životopis, Praha, Mladá fronta 1998)
Hamann /Hamannová/, Brigitte: Alžběta, císařovna proti své vůli (Elisabeth, Kaiserin wider Willen; LF, Praha, Odeon 1997)
Hamann /Hamannová/, Brigitte: Rudolf, korunní princ a rebel (Rudolf, Kronprinz und Rebell; LF, Praha, Odeon 1993)
Kant, Hermann: Impressum (Das Impressum; R, Praha, Odeon 1974)
Návštěva ve Švýcarsku (VP, Praha, Odeon 1986, + další překladatelé)
Richter, Werner: Ludvík II., král bavorský (Ludwig II. König von Bayern; LF, Praha, Orbis 1995)
Seghers /Seghersová/, Anna: Kaštany (Kastanien, P, in: Linie; Praha, Práce 1949; in: Úl, Praha, SNKHU 1954)
Siegrist, Heinrich E.: Pochodeň pravdy (Für die Welt arbeiten; LF, Praha, Svobodné slovo 1960)
Uhse, Bodo: Nedělní snění v Alamedě (Sonntagsträumerei in der Alameda; P, Praha, Odeon 1966)
Uhse, Bodo: Žoldák a voják (Söldner und Soldat; R, Praha, Naše vojsko 1963)
Wantoch /Wantochová/, Susanne: Dům v Brigittině ulici (Das Haus in der Brigittenstrasse; R, Praha, Práce 1953)
Wiedemann, Andreas: Nadace Reinharda Heydricha v Praze 1942-1945 (Die Reinhard Heydrich Stiftung in Prag 1942-1945; LF, Praha, Pražská edice/Historica 2004)
Zetkin /Zetkinová/, Klára: Vzpomínky na Lenina (Erinnerungen an Lenin; LF, Praha, Mladá fronta 1951; Praha, Svoboda 1958)
Zweig, Stefan: Amerigo (Amerigo; R, in: Amerigo / Madellan, Praha, Odeon 1977)
Zweig, Stefan: Léčení duchem (Heilung durch den Geist; E, Praha, Odeon 1981; Praha Odeon 1988; Praha, Mladá fronta 1999)
Zweig, Stefan: Magellan (Magellan; R, in: Amerigo / Madellan, Praha, Odeon 1977)
Zweig, Stefan: Triumf a tragika Erasma Rotterdamského (Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam; R, Praha, Odeon 1970)

 

poslední aktualizace 10.3.2007