Lidmilová Pavla

Lidmilová Pavla


* 2. 2. 1932 Zlín
† 25. 1. 2019

překladatelka z portugalštiny a španělštiny

Rozená Humlová. Po absolvování (1951) Vyšší hospodářské školy ve Zlíně studovala 1951-56 španělštinu a češtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1972 získala titul PhDr. V letech 1959-62 pracovala jako redaktorka v Československém rozhlasu Praha, 1962-92 byla odbornou pracovnicí a vědecko-technickou pracovnicí Československé akademie věd, působila v Kabinetu pro moderní filologii a později v Ústavu pro českou a světovou literaturu. Překládá beletrii a literárněhistorická díla z portugalštiny, jak vlastní portugalskou literaturu, tak i literaturu brazilskou a africké literatury portugalského jazyka.

Překlady z portugalštiny:

Silva, Antunes da: Krutý vítr (Suao; R, Praha, Svoboda 1964)
Amora, Antônio Soares: Dějiny brazilské literatury (História da literatura brasileira; in: Dějiny literatur Latinské Ameriky, Praha, Odeon 1966, + Zdeněk Hampl)
Rodrigues, Urbano Tavares: Jitřní ptáci (VP, VN, ze souborů As aves da madrugada, As máscaras finais, Terra ocupada; Praha, Odeon 1967)
Pessoa, Fernando: Heteronyma (VB, VP z Obra poética; Praha, Odeon 1968, + Josef Hiršal [básně], Pavla Lidmilová básně a prózy]; upravené vydání Praha, Odeon 1990, + Josef Hiršal [básně], [Pavla Lidmilová básně a prózy])
Rosa, Joao Guimaraes: Velká divočina (Grande sertao: veredas; R, Praha, Odeon 1971; 2. revidované vydání pod názvem Velká divočina: cesty, Praha, Mladá fronta a Dauphin 2003)
Lispector /Lispectorová/, Clarice: Blízko divokého srdce života (Perto do coraçao selvagem; R, Praha, Odeon 1973)
Camoes, Luís de: Trýzeň i útěcha (Rimas; VB, Praha, Odeon 1974, + Josef Hiršal [přebásnil, neuveden])
Pires, José Cardoso: Zámek u jezera (O Delfim; R, Praha, Odeon 1974, [2. vydání pod názvem O delfínu])
Verissimo, Erico: Incident v Antaresu (Incidente em Antares; R, Praha, Odeon 1977)
Ramos, Manuel da Silva: Tré ňader Novélie (Os tres seios de Novélia; N, Světová literatura, 3/1978)
Namora, Fernando: Muž s maskou (O homem disfarçado; R, Praha, Svoboda 1979)
Vieira, José Luandino: Kdysi v Angole (VP ze souborů Luuanda; Antigamente, na vida; Vidas novas; Praha, Odeon 1980, + Vlasta Macková)
Lispector /Lispectorová/, Clarice: Okamžik pro hvězdu (A hora da estrela; N, in: Pět brazilských novel, Praha, Odeon 1982)
Neto, Agostinho: Posvátná naděje (Sagrada esperança; VB, Praha, Odeon 1983)
Ramos, Graciliano: Statek Sao Bernardo (Sao Bernardo; R, Praha, Odeon 1983)
Telles /Tellesová/, Lygia Fagundes: Před zeleným bálem (VP ze souborů Antes do baile verde, Seminário dos ratos, Filhos pródigos, Mistérios; Praha, Odeon 1984)
Rubiao, Murilo: Dům U červené slunečnice (VP ze souborů A casa do girassol vermelho, O pirotécnico Zacarias, O convidado; Praha, Odeon 1986)
Amado, Jorge: Chlapec z Ilhéusu (O menino grapiúna; paměti, Světová literatura, 3/1987)
Fonseca, Branquinho da: Neklidná řeka (Rio turvo; N, in: Pět portugalských novel, Praha, Odeon 1987)
Sá-Carneiro, Mário de: Lúciova zpověď (A confissao de Lúcio; N, in: Pět portugalských novel, Praha, Odeon 1987)
Vilela, Luiz: Vyplakat se do polštáře (O choro no travesseiro; N, Světová literatura, 3/1988)
Nunes /Nunesová/, Lygia Bojunga: Maria se vrací do Ria (Corda bamba; dětská próza, Praha, Albatros 1989)
Ribeiro, Darcy: Divošská utopie (Utopia selvagem; R, Praha, Odeon 1989)
Pessoa, Fernando: Kniha neklidu (výbor próz z Livro do desassossego; Praha, Odeon 1992; rozšířené vydání in: Kniha neklidu, Praha, Hynek 1999; 2. upravené vydání, Praha, Argo, 2007)
Correia /Correiová/, Hélia: Florbela (Florbela; D, Světová literatura, 6/1993)
Rubiao, Murilo: Nevěsta z Modrého domu (VP ze souborů A casa do girassol vermelho, O pirotécnico Zacarias, O convidado, Murilo Rubiao; Praha, Argo 1994)
Coelho, Paulo: Alchymista (O Alquimista; R, Brno, JOTA 1995, dotisk 1996; Praha, Argo 1998, 3. vydání Praha, Argo 2005)
Pessoa, Fernando: Kniha neklidu - druhá (výbor próz z Livro do desassossego; Praha, Český spisovatel 1995; rozšířené vydání in: Kniha neklidu, Praha, Hynek 1999; 2. upravené vydání, Praha, Argo, 2007)
Pessoa, Fernando: Za noci našeho bytí (VB, VP, Praha, TORST 1995, + Šárka Grauová [z angličtiny], Josef Hiršal [přebásnil])
Poronominare. Mýty a legendy brazilských Indiánů (výbor, Praha, Dauphin 1995)
Lispector /Lispectorová/, Clarice: Tajné štěstí (VP ze souborů Felicidade clandestina, Laços de família, A legiao estrangeira, Onde estivestes de noite; Praha, Ivo Železný 1996)
Sá-Carneiro, Mário de: Šílenství (VP, VN ze souborů Céu em fogo, Princípio, A confissao de Lúcio; Praha, Mladá fronta 1996)
Třetí břeh řeky. Fantastické a magické v brazilských povídkách (VP z děl autorů: Joao Guimaraes Rosa, Erico Verissimo, Clarice Lispectorová, Sílvio Fiorani, José J. Veiga, Rubem Fonseca, Moacyr Scliar, Lygia Fagundes Tellesová, Ildeu Brandao, Duílio Gomes; Praha, Dauphin 1996)
Camoes, Luís de: Trýzeň i útěcha (Obras Completas; VB, Praha, Mladá fronta 1997, + Josef Hiršal [přebásnil]; rozšířené vydání, + Josef Hiršal [přebásnil])
Pessoa, Fernando: Faust (Fausto; výbor z fragmentů dramatické básně, Praha, Argo 1997, s Josefem Hiršalem [přebásnil])
Portugalští básníci v Praze (VB, Praha, Nakladatelství Vlasty Brtníkové 1997, + Josef Hiršal [přebásnil verše Pedra Tamena])
Coelho, Paulo: Pátá hora (A Quinta Montanha; R, Praha, Argo 1998; 3. vydání, Argo 2005)
Pessoa, Fernando: Bankéř anarchista (O Banqueiro Anarquista; próza; Praha, Argo 1998)
Pires, José Cardoso: O delfínu (O Delfim; R, Praha, Dauphin 1998, [1. vydání pod názvem Zámek u jezera])
Júdice, Nuno: Šarlatová žena (A Mulher Escarlate; N, Praha, Argo 1999)
Coelho, Paulo: Veronika se rozhodla zemřít (Veronika decide morrer; R, Praha, Argo 2000)
Lispector /Lispectorová/, Clarice: Živá voda (Água viva; próza, Praha, Aurora 2000)
Miguéis, José Rodrigues: Šestnáct hodin s tajným posláním (VP ze souborů Onde a noite se acaba; Léah; Gente da terceira classe; Comércio com o inimigo; Praha, Mladá fronta 2000)
Coelho, Paulo: Ďábel a slečna Chantal (O Demônio e a Srta. Prym; R, Praha, Argo 2001, + Marie Havlíková)
Fonseca, Rubem: Černý román a jiné povídky (VP ze souborů: Feliz Ano Novo, Romance negro, O buraco na parede; Praha, Argo 2001, + Šárka Grauová)
Pessoa, Fernando: Testament sebevraha barona de Teive, Ďáblova hodina (2 prózy: A educaçao do estóico; A hora do Diabo; Praha, Argo 2001)
Coelho, Paulo: Poutník – Mágův deník (O diário de um mago; R, Praha, Argo 2002)
Lourenço, Eduardo: Chaos a nádhera (Výbor z esejů ze souborů: Poesia e metafísica; Fernando, rei da nossa Baviera; Nós e a Europa; O esplendor do caos aj.; Praha, Dauphin 2002, + Vlasta Dufková)
Scliar, Moacyr: Leopardi Franze Kafky (Os leopardos de Kafka; R, Praha, Aurora 2002)
Pessoa, Fernando: Opiárium a jiné básně Álvara de Campos (Álvaro de Campos, Poesia; VB, Praha a Litomyšl, Paseka 2003, + Josef Hiršal [přebásnil].
Telles /Tellesová/, Lygia Fagundes: Temná noc a já (VP ze souborů: Seminário dos ratos; Mistérios; A noite escura mais eu; Praha, Mladá fronta 2003)
Andrade, Eugénio de: Svrchovanost (VB ze sbírek: Vertentes do olhar, Antologia breve, Branco no branco; Praha, Fra 2004)
Coelho, Paulo: Záhir (O Zahir; R, Praha, Argo 2005)
Coelho, Paulo: Jako řeka, jež plyne (Ser como o rio que flui…; texty, Praha, Euromedia Group – Knižní klub; Argo 2006, 2. vydání Praha, Euromedia Group 2012)
Coelho, Paulo: Rukověťť bojovníka světla (Manual do guerreiro da luz; texty, Praha, Argo 2006)
Fonseca, Rubem: Mocné vášně a nedokonalé myšlenky (Vastas emoçoes e pensamentos imperfeitos; R, Praha, Argo 2006)
Coelho, Paulo: Čarodějka z Portobella (A bruxa de Portobello; R, Praha, Argo 2007)
Donato, Hernâni: Déšť a jaguár – Pohádky brazilských indiánů (Contos dos meninos índios; Praha, Argo 2007)
Coelho, Paulo: Brida (R, Praha, Argo 2008)
Pessoa, Fernando: Nevinnost je nemyslet. Básně Alberta Caeira (Alberto Caeiro, Poesia; VB, Praha, Garamond 2008)
Pessoa, Fernando: Dopisy přátelství, lásky a magie (VD ze souborů Correspondência, Praha Argo 2009)
Coelho, Branquinho da: Baron a jiné prózy (VP z Obras Completas, Praha, Triáda 2013, + Ladislav Václavík)

Překlady ze španělštiny:

Dragún, Osvaldo: Stalo se v Buenos Aires (Heroica de Buenos Aires; D, Praha, Dilia 1986)
Arias, Juan: Paulo Coelho: Zpověď poutníka (Paulo Coelho: Las confesiones del peregrino; rozhovory, Praha, Argo 2000)

poslední aktualizace 5.8.2014