Kříž Vladimír

Kříž Vladimír* 14. 8. 1951 Praha
† 2. 5. 2019

literární historik a folklorista, překladatel z bulharštiny

Vystudoval bulharistiku na univerzitě v Sofii (1974-78), po návratu do Prahy pracoval v Ústavu pro českou a světovou literaturu a Slovanském ústavu Československé akademie věd (1980-91), od 1991 přednáší bulharskou literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Odborný zájem věnuje především bulharské literatuře 19. století, komparatistice, slovanskému folkloru, vztahům literatury a folkloru, folklorismu a srovnávací genealogii. Roku 1991 založil a řídí nakladatelství Euroslavica, které je orientováno zejména na odbornou produkci z oblasti slovanské filologie, vyšly v něm však i beletristické překlady z bulharštiny.

Překlady z bulharštiny

Kalčev, Kamen: Dva v novém městě (Dvama v novija grad; R, Praha, Naše vojsko 1989)
Markov, Georgi: Úvahy o československém jaru 1968 (EE [z archivu G. Markova], Praha, Euroslavica 1991)
Nonev, Bogomil: Řeč kamene, zlata a mramoru (VE [z knihy Otkrivane na neočakvanoto], Praha, Panorama 1984, + Alena Vachoušková)
Paskov, Viktor: Balada o Georgu Henychovi (Balada za Georg Chenich; R, Praha, Volvox Globator 1997)
Pavlov, Todor: Teorie a tvorba (výbor studií, Praha, Svoboda 1981, + Zdenka Kovářová)
Radičkov, Jordan: Japonský hotel (Japonskijat chotel; P, in: Almanach Světové literatury, Praha, Odeon 1986)
Ran Bosilek: Chytračinky kmotry lišky (Garvan grači; pohádky, Praha, Albatros 1985)