Kopalová Věra

Kopalová Věra* 28. 5. 1922 Nymburk
† 9. 6. 2004

překladatelka z angličtiny a francouzštiny

Rozená Vonková. Maturovala 1941 na Drtinově dívčím reformním reálném gymnáziu v Praze. 1941-43 navštěvovala v Praze Ústav moderních řečí, složila státní zkoušky z francouzštiny, angličtiny a němčiny. 1943-47 na tomto ústavu vyučovala angličtinu a současně vyučovala francouzštinu na jazykové škole Alexandry Otáhalové v Praze. 1946-49 byla externí lektorkou nakladatelství Evropský literární klub v Praze. Od 1947 byla řádnou posluchačkou oboru románská filologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 1949 byla z politických důvodů ze studia vyloučena, 1968-70 studia dokočila (obor francouzština-angličtina) a 1971 získala titul PhDr. V letech 1956-80 byla zaměstnána jako úřednice v advokátní poradně v Jičíně, kde rovněž žije. Působila také jako soudní tlumočnice. Překládá z angličtiny a francouzštiny, především klasickou uměleckou prózu 19. století a počátku 20. století.

Překlady z angličtiny

Aldington, Richard: Sama proti větru (Women Must Work; R, Praha, Práce 1968)
Galsworthy, John: Patricij (The Patrician; R, Praha, Práce 1969)
Scott, Walter: Talisman (The Talisman; R, Praha, Práce 1959; Praha, Práce 1971; Brno, Tomáš Staněk - Vigneta print 1997)
Stevenson, Robert Louis - Osbourne, Lloyd: Vrak (The Wrecker; R, Praha, Práce 1965)

Překlady z francouzštiny

Dumas, Alexandre: Dáma s kaméliemi (La Dame aux Camélias; R, Praha, Práce 1965; Praha, Odeon 1974; Praha, Melantrich 1981; Praha, Ikar 1998)
Gascar, Pierre: Kouzla (Les Charmes; E, Praha, Odeon 1969)
Loti, Pierre: Islandský rybář (Le Pêcheur d'Islande; R, Praha, SNKLHU 1959; Praha, Práce 1969)
Mallet-Joris, Françoise: Lži (Les Mensonges; R, Praha, SNKLHU 1959)

poslední aktualizace: 2.9.2016