Kroužilová Ludmila

Kroužilová Ludmila* 14. 2. 1945 Lány (u Chrudimi)

lingvistka, překladatelka z bulharštiny do češtiny a z češtiny do bulharštiny

Vystudovala češtinu, ruštinu a bulharštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1969), od roku 1970 žije trvale v Bulharsku. V letech 1970-74 vedla kulturní oddělení a pracovala jako redaktorka v Československém kulturním a informačním středisku v Sofii, 1975-79 působila jako externí asistentka češtiny na univerzitě Klimenta Ochridského v Sofii, od 1980 pracuje na téže univerzitě jako odborná asistentka na katedře slavistiky. Odborný zájem věnuje především českému jazyku (je autorkou bulharské učebnice češtiny a české gramatiky pro Bulhary), překladatelství a česko-bulharským kulturním vztahům. Píše původní českou poezii, do češtiny překládá prózu, drama i bulharskou poezii, prózu překládá i z češtiny do bulharštiny.

Překlady z bulharštiny

Bačvarovová, Svoboda: Dobrodružství Fíly a Makenzena (Priključenijata na Filjo i Makenzen; kniha pro děti, Praha, Albatros 1988)
Baev, Vasil: Pohled na Bulharsko (Pogled vărchu Bălgarija; LF, Sofija, Sofia-press 1975)
Bulharská poezie 20. století (VB, Praha, Odeon 1983, + další překladatelé)
Canev, Stefan: Jezte podzim! (Jažte esen!: poéma, Světová literatura, 3/1973, + Naděžda Lachmanová)
Christov, Boris: Křížová cesta (Česten krăst; poéma, Praha, Euroslavica 1992, paralelní český a bulharský text)
Javorov, Pejo: V bdění i ve snu (VB, Praha, Euroslavica 1997, paralelní český a bulharský text)
Jordanov, Neďalko: Věc principu (Văpros na princip; D, Praha, Dilia 1976)
Jovkov, Jordan: Borjana (Borjana; D, Praha, Dilia 1976)
Karalijčev, Angel: Malá vlaštovka (Malkata ljastovica; pohádky, Sofija, Sofia-press 1976)
Manov Emil: Syn ředitele (Sinjat na direktora; R, Praha, Lidové nakladatelství 1979)
Mormarevové, bratří: Válka ježků (Vojnata na taraležite; kniha pro děti, Praha, Albatros 1984)
Most (VB, Sofija, Homo bohemicus, Goljama češka biblioteka, 2/1996)
Spasov, Pavel: Hříšná láska Zacharije Zografa / Legenda o Alim Holinovi (Grechovnata ljubov na zografa Zacharij / Legenda za Ali Botuš; pověsti, Sofija, Homo bohemicus, Malka češka biblioteka, 2-3/1998)
Stanev, Emilijan: Legenda o Sibinovi (Legenda za Sibin, preslavskija knjaz; R, Praha, Lidové nakladatelství 1977)