Kovařík Petr

Kovařík Petr* 31. 8. 1946 Praha

spisovatel, překladatel z ruštiny a za jazykové spolupráce z dalších jazyků (španělštiny, tádžičtiny)

Po maturitě (1964) na Střední všeobecně vzdělávací škole v Praze začal studovat češtinu a občanskou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (absolvoval 1972). V době přerušení studia (1968-69) pracoval příležitostně v dělnických profesích, posledního tři čtvrtě roku v tiskové redakci nakladatelství Práce. Od 1971 pracoval v kulturní rubrice deníku Svobodné slovo, od 1976 rubriku řídil, od 1984 byl zástupcem šéfredaktora Svobodného slova, 1989-91 šéfredaktorem nakladatelství Melantrich. 1990-94 byl místopředsedou Obce spisovatelů a předsedou Nadace Obce spisovatelů. 1991-94 byl ředitelem nakladatelské divize a.s. GMA 91, v září 1994 se stal šéfredaktorem Nakladatelství Lidové noviny. Autor básnických sbírek (Skleněná harmonika, 1975, Život na nečisto, 1980, Třinácté dveře, 1984, Lásko, jsi dovolená, 1988), veršů pro děti (Pražský průvodce pro nejmenší chodce, 1983) a od 80. let také drobnějších próz (soubor povídek Nemluv na mě, když se holím, 1990, detektivní próza Vranská, 1991). Spolupracuje s rozhlasem (autor pořadů o české a latinskoamerické literatuře) a s řadou časopisů, v nichž publikuje verše, povídky, literární kritiky, publicistiku i překlady (v revui Světová literatura). Překládá z ruštiny a za jazykové spolupráce z dalších jazyků, ponejvíce poezii, řada překladů byla publikována časopisecky (v revui Světová literatura texty V. Vysockého, M. Benedettiho, V. Huidobra).

Překlady z ruštiny

Milostná dueta (VP, Praha, Svoboda 1989, + Alena Morávková)
Okudžava, Bulat: Půlnoční trolejbus (VB [básně a písně], Praha, Československý spisovatel 1981)

Překlady ze španělštiny

Neruda, Pablo: Ještě (VB, Praha, Supraphon 1974, + M. Padilla [jazyková spolupráce])

Překlady z tádžičtiny

Blízko hvězd. Deset tádžických básníků (VB, Praha Československý spisovatel 1985, + Jiří Bečka [jazyková spolupráce], + další překladatelé)

Překlady z různých jazyků

Kovář a pán (výbor pohádek a veršů neruských národů Sovětského svazu, Praha, Lidové nakladatelství 1987, + Jan Červenka [neuveden], [Petr Kovařík verše])